• HBO-pedagogiek 2e plaats

  HBO-pedagogiek 2e plaats

  In de algemene ranglijst van deeltijdopleidingen staat de SPO op de tweede plaats. Hiermee behoort SPO niet alleen tot de top van opleidingen in de Pedagogiek, maar zelfs tot de top van alle deeltijd opleidingen.

  Read More
 • HBO-pedagogiek topopleiding!

  HBO-pedagogiek topopleiding!

  De HBO-pedagogiek van de SPO behoort, met een score van 80 punten, wederom tot de top van pedagogiek-opleidingen van Nederland. In de Keuzegids HBO 2016 behaalt de opleiding de hoogste score en daarmee kwalificeert de opleiding zich een sterke opleiding.

  Read More
HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding
De HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding zijn vierjarige opleidingen in de avonduren en gaan uit van een voltijd studiebelasting.  De Lerarenopleiding leidt op tot een Tweedegraads lesbevoegdheid. De HBO-pedagogiek is een algemene voorbereiding voor beroepen op de pedagogische en sociaal-agogische werkterreinen: onderwijsbegeleiding en jeugdzorg. De academische route geeft toegang tot de masters (Ortho)Pedagogiek of Onderwijskunde.

TOP IB-opleiding
De TOP IB-opleiding van de SPO is gericht op het opleiden van IB-ers die een spilfunctie vervullen in het onderwijs, zodanig dat de expertise van de leerkrachten wordt versterkt. De TOP IB-opleiding is een eenjarig programma van 60 ects in de avonduren.

Losse studieonderdelen
Bij de SPO is het ook mogelijk om losse vakken te volgen voor 420 euro per vak. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft vooropleiding.

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Studenten die graag in het HBO aan de slag willen, kunnen bij de SPO het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift halen. In dit programma van 41 ects ligt de nadruk op het leren lesgeven in het HBO.

Schakelprogramma`s
De SPO verzorgt in samenwerking met de RUG schakelprogramma’s in de avonduren voor HBO-afgestudeerden, die toelating bieden tot de masters Algemeen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Orthopedagogiek.