• Keuzegids 2017

    Keuzegids 2017

    De nieuwe Keuzegids HBO 2017 is uit en ... De HBO-pedagogiek opleiding en de Lerarenopleiding Pedagogiek van SPO prijken weer op de eerste plaats in de ranglijsten van de nieuwe editie, die de opleidingen “erg goed” en “echte toppers” noemt. Bron: “Keuzegids Hbo 2017”, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.) www.keuzegids.nl

    Read More
HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding
De HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding zijn vierjarige opleidingen in de avonduren en gaan uit van een voltijd studiebelasting.  De Lerarenopleiding leidt op tot een Tweedegraads lesbevoegdheid. De HBO-pedagogiek is een algemene voorbereiding voor beroepen op de pedagogische en sociaal-agogische werkterreinen: onderwijsbegeleiding en jeugdzorg. De academische route geeft toegang tot de masters (Ortho)Pedagogiek of Onderwijskunde.

TOP IB-opleiding
De TOP IB-opleiding van de SPO is gericht op het opleiden van IB-ers die een spilfunctie vervullen in het onderwijs, zodanig dat de expertise van de leerkrachten wordt versterkt. De TOP IB-opleiding is een eenjarig programma van 60 ects in de avonduren.

Losse studieonderdelen
Bij de SPO is het ook mogelijk om losse vakken te volgen voor 450 euro per vak. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft vooropleiding.

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
Studenten die graag in het HBO aan de slag willen, kunnen bij de SPO het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift halen. In dit programma van 41 ects ligt de nadruk op het leren lesgeven in het HBO.

Schakelprogramma`s
De SPO verzorgt in samenwerking met de RUG schakelprogramma’s in de avonduren voor HBO-afgestudeerden, die toelating bieden tot de masters Algemeen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Orthopedagogiek.