• SPO weer TOP!

    SPO weer TOP!

    SPO weer TOP! De HBO-pedagogiek opleiding van SPO mag dit jaar voor de 5e keer op rij het predicaat Top-opleiding voeren. Met de opleiding in Gouda staat ze in de Keuzegids 2018 met 88 punten op een gedeelde eerste plaats. De hoge scores op inhoud, toetsing, docenten, vaardighedenonderwijs en begeleiding worden door de Keuzegids "spectaculair" genoemd.

    Read More
HBO-opleidingen

De SPO biedt twee door de overheid erkende HBO-opleidingen. De Lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid pedagogiek waarmee u in het MBO kunt lesgeven; de HBO-pedagogiek bereidt voor op pedagogische HBO-functies in bijvoorbeeld de jeugdzorg of de onderwijsondersteuning.


Schakelprogramma’s

Studenten met een HBO-opleiding kunnen via de schakelprogramma’s Pedagogiek en Onderwijskunde en Orthopedagogiek van de SPO doorstromen naar de universiteit.


Professionalisering in de jeugdzorg

Jeugdzorgwerkers kunnen bij SPO hun herregistratie realiseren, maar daarnaast zijn er tal van andere cursussen waarmee professionals in de jeugdzorg hun kennis kunnen bijhouden.


Professionalisering in het onderwijs

(Aanstaande) HBO-docenten kunnen bij SPO een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – HBO (PDG-HBO) halen. Nieuwsgierige docenten of schoolleiders in het primair en secundair onderwijs kunnen hun kennis up-to-date houden met losse cursussen.