Locaties van colleges en tentamens

Parkeren bij het Academiegebouw

Aanmelding graag vóór eind juli. Latere aanmelding is mogelijk alleen kunnen wij dan niet garanderen dat u de nodige documenten en studentenpas tijdig ontvangt.

De volgende vooropleidingen zijn geldig:

HAVO,
MBO (=> niveau 4),
een verklaring van een MTS dat met goed gevolg is afgelegd zonder dat het praktijkjaar is doorlopen,
of een opleiding van vergelijkbaar of hoger niveau.

Als u niet beschikt over de vereiste vooropleiding, kunt u via een toelatingsonderzoek tot de opleiding worden toegelaten. Neem hiervoor contact op met de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Een student die beschikt over een diploma van een verwante HBO-opleiding en die het schakelprogramma met goed gevolg heeft afgerond wordt definitief toegelaten tot de Masteropleiding. Zie voor meer informatie hieronder per Masteropleiding.

Als verwante HBO-opleidingen worden aangemerkt:

ALO
PABO of PA
CMV
HBO Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
HBO-V
Vierjarige tweedegraads lerarenopleiding
Logopedie
MWD of MW
P&A
SPH of HBO-J
HBO Psychologie

Heeft u een niet-verwante HBO-opleiding maar u wilt wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master dan kunt u een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat u naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

Als verwante HBO-opleidingen worden aangemerkt:

ALO
PABO of PA
HBO Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
Vierjarige tweedegraads lerarenopleiding
HBO Psychologie

Heeft u een niet-verwante HBO-opleiding maar u wilt wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master dan kunt u een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat u naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

Als verwante HBO-opleidingen worden aangemerkt:

ALO
PABO of PA
CMV
HBO Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
HBO-V
Logopedie
MWD of MW
P&A
SPH of HBO-J
HBO Psychologie

Heeft u een niet-verwante HBO-opleiding maar u wilt wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master dan kunt u een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat u naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

De extra vakken van het verzwaarde programma zijn:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Onderwijskunde
Multiculturaliteit in onderwijs en jeugdzorg
Totaal 56 ects.

Klik hier voor meer informatie.

De extra vakken van het verzwaarde programma zijn:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Psychologie
Totaal 53 ects.

Klik hier voor meer informatie.

 

Vrijstellingen in de HBO-pedagogiek en de IB-opleiding worden verleend door de Examencommissie. Vrijstellingen kunnen via de studiecoördinator mw. Slijkhuis worden aangevraagd: a.a.slijkhuis@rug.nl.

Vrijstellingen in de schakelprogramma’s worden bepaald door de Toelatingscommissies van de betreffende masters. De verzoeken kunnen gemaild worden naar de studiecoördinator mw. Slijkhuis: a.a.slijkhuis@rug.nl

Alle verzoeken tot vrijstellingen dient men te onderbouwen met bewijsstukken.

De opleidingen van SPO zijn geen (door de overheid) bekostigde opleidingen én het betreft onderwijs in de avonduren. Daarom heeft u geen recht op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart. In veel gevallen zijn gemaakte studiekosten wel aftrekbaar voor de belasting.

Tegemoetkomingen

Studenten die afhankelijk zijn van een uitkering kunnen bij de Sociale Dienst in de eigen gemeente navragen of ze in aanmerking komen voor vergoeding van studiekosten.

Soms worden studiekosten (gedeeltelijk) vergoed door het UWVwerkbedrijf (voorheen CWI) of de eigen werkgever.

Wie de Lerarenvariant van de HBO-pedagogiek doet kan in aanmerking komen voor de regeling tegemoetkoming leraren.

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroeps-onderwijs kunnen een lerarenbeurs voor scholing aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. Wanneer deze beurs wordt aangevraagd voor een master dan geldt deze ook voor het schakelprogramma (prémaster).

Informatie hierover is verkrijgbaar bij het DUO (voorheen Informatie Beheer Groep).

De tijden van de colleges zijn te vinden in de verschillende roosters onder het kopje SPO opleidingen.
De meeste colleges worden gegeven in het Muntinggebouw bij de faculteit (Grote Kruisstraat 2/1), en in de volgende zalen van het Academiegebouw (Broerstraat 5): Geertsemazaal, Offerhauszaal, Heymanszaal en Zernikezaal. Zie video hiernaast.

Locaties tentamens en colleges weergeven op een grotere kaart
Tentamenhal (Aletta Jacobshal, gebouw A)
Blauwborgje 4
Zernikecomplex

Tentamenhal weergeven op een grotere kaart
Als je je tentamen wilt inzien kun je contact opnemen met het secretariaat om een afspraak te maken.

Tel. 050- 363 6525

spo@rug.nl

De stage wordt gedaan in het laatste jaar van de opleiding, onder begeleiding van een docent. De student zoekt zelf een stageplaats, dit wordt niet door de opleiding geregeld. Wel is er een lijst met mogelijke stageplaatsen beschikbaar. Voor de studenten die al een baan hebben in het pedagogisch werkveld is het onder voorwaarden mogelijk om de stage te verrichten op de eigen werkplek.

Voor meer informatie over de stage zie de online studiegids.

Studenten aan de SPO die een functiebeperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende onderwijsvoorzieningen wanneer zij door deze beperking niet optimaal het onderwijs kunnen volgen of tentamens kunnen afleggen.

Zie onder de knop van de betreffende opleiding voor meer informatie.

Studenten van de SPO kunnen op vertoon van hun studentenpas en identiteitsbewijs kosteloos een bibliotheekpas krijgen voor alle bibliotheken van de Rijksuniversiteit Groningen.
Deze pas kan worden aangevraagd bij de Servicebalie, direct bij de ingang op de begane grond van de Universiteitsbibliotheek aan de Broerstraat 4 te Groningen.

www.rug.nl/bibliotheek

Docenten en studenten van de SPO kunnen vanaf 17.00 uur op de parkeerplaats aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat (Nieuwenhuis-gebouw) terecht. Het tijdstip van 17.00 uur wordt stipt aangehouden. Eerder dan 17.00 uur parkeren om nog activiteiten op de faculteit dan wel in de stad te doen is niet mogelijk.

Docenten die om 17.00 uur met hun colleges starten wordt verzocht coulant om te gaan met het binnenkomen van studenten tijdens de colleges even na vijven.

Oproep
Aan alle studenten en docenten van de SPO doen we het verzoek rekening te houden met dit parkeerbeleid. We vragen een ieder, wanneer mogelijk, met andere vormen van vervoer naar de colleges te komen.

Parkeren in de Hortusbuurt is op maandag, dinsdag en woensdag tot 18.00 uur betaald mogelijk. Op donderdag (koopavond) moet er betaald worden tot 22.00 uur. De dichtstbijzijnde parkeergarage bevindt zich aan de Ossenmarkt.

Parkeren bij het Academiegebouw
Hier zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar. Alleen voor personen met beperkingen is parkeren hier mogelijk.

Parkeren bij de Tentamenhal
De parkeerplaatsen die vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers zijn P4noord en het transferium aan de Professor Uilkensweg.