Graag inschrijven vóór eind juli. Latere inschrijving is mogelijk alleen kunnen wij dan niet garanderen dat u de nodige documenten en studentenpas tijdig ontvangt.
De inschrijving geldt voor één studiejaar, voor elk studiejaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

U kunt zich online inschrijven voor de volgende opleidingen:

  • HBO-pedagogiek
  • Lerarenopleiding Pedagogiek
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Schakelprogramma Orthopedagogiek
  • Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde
  • Minor Methoden en Technieken
  • Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie
  • BSS premaster
  • Cursus Wiskunde
  • Losse vakken

Denkt u eraan om na de digitale inschrijving de formulieren uit te printen en op te sturen naar het studiesecretariaat SPO.

Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de inschrijving als u een definitieve inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2020-2021 is:
HBO-pedagogiek, Lerarenopleiding Pedagogiek en PDG: € 1980,-.
Schakelprogramma’s: € 2143,-. (ouderejaars studenten individueel tarief)
Los vak: € 425,-.
Wiskunde: € 250,-.
BSS premaster: € 250,- (for each course) € 1500,- (total programme of six courses)
Statistiek t.b.v. premaster Psychologie : € 295,- (colleges en (her)tentamen) € 170,- (alleen (her)tentamen). (Let op: 2019-2020)

Waarschuwing:

Studenten die later dan september willen starten met een schakelprogramma moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

Het is nog niet mogelijk om in te schrijven voor het studiejaar 2020-2021.
I.v.m. de Coronamaatregelen zal de inschrijvingsmodule wat later beschikbaar zijn.
Zodra inschrijven mogelijk is, zal dit op onze website bekend worden gemaakt.

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het studiejaar 2019-2020. Let op: aanmelden gaat NIET via studielink.

Here you can register
for the BSS premaster
Binnenkort kunt u zich
hier inschrijven voor:
Cursus Wiskunde / Statistiek t.b.v. premaster Psychologie / Bestaande Schakelstudent / NVO-pluspakket
(let op: betalen via iDEAL)

Binnenkort kunt u zich hier inschrijven voor studiejaar 2020-2021