Graag inschrijven vóór eind juli. Latere inschrijving is mogelijk alleen kunnen wij dan niet garanderen dat u de nodige documenten en studentenpas tijdig ontvangt.
De inschrijving geldt voor één studiejaar, voor elk studiejaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

U kunt zich online inschrijven voor de volgende opleidingen:

  • HBO-pedagogiek
  • Lerarenopleiding Pedagogiek
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Schakelprogramma Orthopedagogiek
  • Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde
  • Minor Methoden en Technieken
  • Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie
  • BSS premaster
  • Cursus Wiskunde
  • Losse vakken

Denkt u eraan om na de digitale inschrijving de formulieren uit te printen en op te sturen naar het studiesecretariaat SPO.

Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de inschrijving als u een definitieve inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2019-2020 is:
HBO-pedagogiek, Lerarenopleiding Pedagogiek en PDG: € 1930,-.
Schakelprogramma’s: € 2083,-. (ouderejaars studenten individueel tarief)
Los vak: € 415,-.
Wiskunde: € 215,-.
BSS premaster: € 195,- (for each course) € 1170,- (total programme of six courses)
Statistiek t.b.v. premaster Psychologie : € 295,- (colleges en (her)tentamen) € 170,- (alleen (her)tentamen)

Waarschuwing:

Studenten die later dan september willen starten met een schakelprogramma moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

Inschrijven voor studiejaar 2020-2021 is mogelijk vanaf half mei 2020.

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven. Let op: aanmelden gaat NIET via studielink.

Here you can register
for the BSS premaster
U schrijft zich hier in voor:
Cursus Wiskunde / Statistiek t.b.v. premaster Psychologie / Bestaande Schakelstudent / NVO-pluspakket
(let op: betalen via iDEAL)

U schrijft zich hier in voor studiejaar 2019/2020