Graag inschrijven vóór eind juli. Latere inschrijving is mogelijk alleen kunnen wij dan niet garanderen dat u de nodige documenten en studentenpas tijdig ontvangt.
De inschrijving geldt voor één studiejaar, voor elk studiejaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

U kunt zich online inschrijven voor de volgende opleidingen:

  • HBO-pedagogiek
  • Lerarenopleiding Pedagogiek
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Schakelprogramma Orthopedagogiek
  • Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde
  • Minor Methoden en Technieken
  • Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie
  • BSS premaster
  • Cursus Wiskunde
  • Losse vakken

Denkt u eraan om na de digitale inschrijving de formulieren uit te printen en op te sturen naar het studiesecretariaat SPO.

Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de inschrijving als u een definitieve inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2018-2019 is:
HBO-pedagogiek, Lerarenopleiding Pedagogiek, PDG en TOP IB-opleiding: € 1895,-.
Schakelprogramma’s: € 2060,-. (ouderejaars studenten individueel tarief)
Los vak: € 415,-.
Wiskunde: € 210,-.
Statistiek t.b.v. premaster Psychologie (cursusjaar 2018-2019): € 290 (colleges en (her)tentamen) € 165 (alleen (her)tentamen)
BSS premaster: € 171,67 (for each course) € 1030.02 (total programme of six courses)

Waarschuwing:

Studenten die later dan september willen starten met een schakelprogramma moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

 

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven. Let op: aanmelden gaat NIET via studielink.

LET OP: het is vanaf eind mei mogelijk je in te schrijven voor studiejaar 2019/2020

June 2019 you can register
for the BSS premaster
U schrijft zich hier in voor:
Cursus Wiskunde / Statistiek t.b.v. premaster Psychologie / Bestaande Schakelstudent / NVO-pluspakket
(let op: betalen via Ideal)

U schrijft zich hier in voor studiejaar 2018/2019