Inschrijving voor studiejaar 2021-2022 is vanaf eind mei mogelijk. Inschrijving kan in ieder geval tot en met eind juli.

Latere inschrijving is wel mogelijk alleen kunnen wij dan niet garanderen dat u tijdig toegang heeft tot onze digitale leeromgeving.
De inschrijving geldt voor één studiejaar, voor elk studiejaar dient u zich opnieuw in te schrijven.

U kunt zich online inschrijven voor de volgende opleidingen:

  • HBO-pedagogiek
  • Lerarenopleiding Pedagogiek
  • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
  • Schakelprogramma Orthopedagogiek
  • Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijswetenschappen
  • Minor Methoden en Technieken
  • Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie
  • BSS premaster
  • Cursus Wiskunde
  • Losse vakken

Denkt u eraan om na de digitale inschrijving de formulieren uit te printen en op te sturen naar het studiesecretariaat SPO.

Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de inschrijving als u een definitieve inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2020-2021 is:
HBO-pedagogiek, Lerarenopleiding Pedagogiek en PDG: € 1980,-.
Schakelprogramma’s: € 2143,-. (ouderejaars studenten individueel tarief)
Los vak: € 425,-.
Wiskunde: € 250,-.
BSS premaster: € 250,- (for each course) € 1500,- (total programme of six courses)
Statistiek t.b.v. premaster Psychologie : € 295,- (colleges en (her)tentamen) € 170,- (alleen (her)tentamen). (Let op: 2019-2020)

Waarschuwing:

Studenten die later dan september willen starten met een schakelprogramma moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

Let op: in principe wordt het onderwijs de eerste maanden van het studiejaar 2020-2021 online gegeven. Dit geldt ook voor de tentamens. We volgen hierin de lijn van de Rug.

Update 03-06-2020:
Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor het studiejaar 2020-2021. Let op: aanmelden gaat NIET via studielink.

Here you can register
for the BSS premaster
U kunt zich hier inschrijven voor:
Cursus Wiskunde / Statistiek t.b.v. premaster Psychologie / Bestaande Schakelstudent / NVO-pluspakket
(let op: betalen via iDEAL)

U kunt zich hier inschrijven voor studiejaar 2020-2021