NVO-pluspakket

Het NVO-pluspakket  bestaat uit de drie onderdelen:
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 ects);
Kind en Jeugd (5 ects);
Psychopathologie (5 ects) (vanaf 2018-2019 aangeboden, deels online).

Let op: voor het vak Kind en jeugd moet ook een opdracht gemaakt worden. Alle informatie is te vinden op de DLO.

Via de volgende links zijn de studiegidsteksten van Kind en Jeugd en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie te downloaden. Hierin staat tevens te lezen welke literatuur bestudeerd dient te worden. Voor het vak Psychopathologie is een leeswijzer beschikbaar.

In 2018-2019 bedragen de kosten  €171,67 per cursus. De kosten voor het meedoen met een vervroegde kans is ook 171,67 per vak. Als deze kans niet wordt behaald mag de student voor het betaalde geld in het tweede semester meedoen met het vak en de twee tentamenkansen.

Klik hier voor meer informatie betreffende Schakelprogramma Orthopedagogiek en NVO.

Planning
Vanaf november 2018 zullen van het vak Psychopathologie videocolleges op de DLO verschijnen, met twee tentamenkansen:
tentamen: 4 februari 19-21 uur, Tentamenhal (Aletta Jacobshal).
hertentamen: 4 maart 19-21 uur, Tentamenhal (Aletta Jacobshal).

De reguliere colleges van de vakken Kind en Jeugd en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie starten in respectievelijk februari 2019 en april 2019. Download hier de roosters 2018-2019 voor de vakken Kind en Jeugd en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

Studenten kunnen op elk moment, tijdens of na hun studie, dit pluspakket volgen. Wanneer zij het schakelprogramma over meerdere jaren verdelen, is het wellicht mogelijk om deze vakken gedurende het schakelprogramma te volgen. De vakken kunnen ook na afloop van de master worden gevolgd.

Mocht u op grond van elders extra gevolgde vakken menen dat u niet het volledige pluspakket hoeft te volgen, dan kunt u uw opleiding ter beoordeling voorleggen aan de NVO.

Let op: we raden studenten aan om vakken uit het NVO pluspakket niet te volgen gedurende de master vanwege de hoge studiebelasting.

Schrijf u hier in.