NVO-pluspakket

Het NVO-pluspakket ORTHO  bestaat uit de drie onderdelen:
Kind en Jeugd (5 ects);
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 ects);
Psychopathologie (5 ects).

In 2021-2022 bedragen de kosten  € 250,- per cursus.

Download hier de studiegidstekst (van studiejaar 2021-2022) van Kind en Jeugd en van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie. Hierin staat onder andere te lezen welke literatuur bestudeerd dient te worden. Voor het vak Psychopathologie is een leeswijzer beschikbaar. Voor het vak Kind en jeugd moet naast een tentamen ook een opdracht gemaakt worden. De informatie hierover is te vinden op de DLO (na inschrijving voor het vak).

Klik hier voor meer informatie betreffende Schakelprogramma Orthopedagogiek en NVO.

Planning 2021-2022
Het rooster van de vakken kunt u hier vinden.

Studenten kunnen zelf bepalen of zij het NVO pluspakket volgen tijdens het schakelprogramma, tijdens de master of na de master.  Wanneer zij het schakelprogramma over meerdere jaren verdelen, is het wellicht mogelijk om al deze vakken gedurende het schakelprogramma te volgen.

Let op: we raden studenten aan om niet het gehele NVO pluspakket te volgen gedurende de master vanwege de hoge studiebelasting.

Mocht u op grond van elders extra gevolgde vakken menen dat u niet het volledige pluspakket hoeft te volgen, dan kunt u uw opleiding ter beoordeling voorleggen aan de NVO.


NVO pluspakket voor AOLB

Dit pakket omvat 2 vakken:

Verplicht:
Neuropsychologie Orthopedagogiek (bij de RUG:Neuropsychologie, vakcode PABA3021)

Eén keuze uit:
Ondersteuning aan personen met beperkingen, (bij de RUG: Personen met beperkingen: diagnostiek, vakcode PABA5235)
of:
Gedrags- en opvoedingsproblemen, (bij de RUG: Stromingen in de orthopedagogiek, vakcode PABA5245).

Dit nieuwe pakket is in combinatie met de AOLB en de master Orthopedagogiek door de NVO geaccrediteerd en gaat per direct in. Studenten die nog ingeschreven staan in het bachelorprogramma van de RUG kunnen deze vakken bij de RUG volgen, anderen bij de SPO.
Als overgangsregeling geldt dat tot september 2021 ook het vak Neuropsychologie Orthopedagogiek in combinatie met PABA5213 Diagnostiek en behandeling volstaat.

De kosten voor de vakken bij de SPO bedragen in studiejaar 2021-2022 250 euro per vak. Nadere informatie is te verkrijgen bij de SPO of bij de studieadviseurs van de RUG.

Planning 2021-2022
Het rooster van de vakken kunt u hier vinden.

 

NVO pluspakket voor P&O

Het NVO-pluspakket voor bachelorstudenten PW uit de route P&O die doorstromen naar de master Orthopedagogiek volgen 2 vakken bij SPO voor NVO-basisorthopedagoog registratie. De studenten worden geacht beide onderstaande vakken te volgen via de SPO (mits niet behaald gedurende hun reguliere bachelorinschrijving):

Diagnostiek en behandeling (PABA5213) (5 ects)
Gedrags- en Opvoedingsproblemen (5 ecs) (bij de RUG: Stromingen in de orthopedagogiek, vakcode PABA5245)

Planning 2021-2022
Het rooster van de vakken kunt u hier vinden.