NVO-pluspakket

Het NVO-pluspakket  bestaat uit de drie onderdelen:
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 ects);
Kind en Jeugd (5 ects);
Psychopathologie (5 ects) (grotendeels online).

Via de volgende links zijn de studiegidsteksten (van studiejaar 2018-2019) van Kind en Jeugd en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie te downloaden. Hierin staat tevens te lezen welke literatuur bestudeerd dient te worden. Voor het vak Psychopathologie is een leeswijzer beschikbaar. Voor het vak Kind en jeugd moet ook een opdracht gemaakt worden. De informatie hierover is te vinden op de DLO (na inschrijving voor het vak).

In 2019-2020 bedragen de kosten  €173,58 per cursus. De vakken worden grotendeels in het tweede semester gegeven. Het is ook mogelijk om in het najaar 2019 mee te doen met de vervroegde kansen voor deze vakken. Dit is met zelfstudie. De kosten voor het meedoen met een vervroegde kans is ook 173,58 per vak. Als deze kans niet wordt behaald mag de student voor het betaalde geld in het tweede semester meedoen met het vak en de twee tentamenkansen.

Klik hier voor meer informatie betreffende Schakelprogramma Orthopedagogiek en NVO.

 

Planning

2018-2019
Download hier de roosters 2018-2019 voor de vakken Kind en Jeugd en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie.

2019-2020
De nieuwe roosters worden in de zomer bekend gemaakt.

Studenten kunnen op elk moment, tijdens of na hun studie, dit pluspakket volgen. Wanneer zij het schakelprogramma over meerdere jaren verdelen, is het wellicht mogelijk om deze vakken gedurende het schakelprogramma te volgen. De vakken kunnen ook na afloop van de master worden gevolgd. De vakken hoeven niet alledrie in hetzelfde studiejaar te worden gedaan, het is ook mogelijk om dit meer te spreiden.

Let op: we raden studenten aan om niet het gehele NVO pluspakket te volgen gedurende de master vanwege de hoge studiebelasting.

Mocht u op grond van elders extra gevolgde vakken menen dat u niet het volledige pluspakket hoeft te volgen, dan kunt u uw opleiding ter beoordeling voorleggen aan de NVO.

Schrijf u hier in.