2-Brugmans-tn

Henri Johan Frans Willem Brugmans doceerde van 1918 tot 1954 pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van september tot december 1918 deed hij dit in opdracht van de Vereeniging voor Paedagogisch Onderwijs. In 1919 werd hij benoemd tot lector in de pedagogiek, in 1928 tot hoogleraar psychologie. Brugmans was van 1925 tot 1954 studieleider van de opleiding.