5-fotoNieuwenhuis-tn

Hendrik Nieuwenhuis was afkomstig uit de onderwijspraktijk. Hij had in Amsterdam gewerkt als onderwijzer. Nieuwenhuis was van 1953 tot 1970 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Onder zijn leiding werden de eerste studenten ingeschreven die pedagogiek als hoofdvak hadden gekozen. Nieuwenhuis volgde in 1954 Brugmans op als studieleider van de Vereniging voor Pedagogisch Onderwijs. Deze functie vervulde hij tot 1969. Nieuwenhuis heeft tevens de functie van voorzitter en secretaris van de vereniging vervuld.