9-fotoImelman-tn

Jan Dirk Imelman was vanaf 1979 tot 1990 hoogleraar algemene pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zelf zijn pedagogische carriere met een M.O-akte Pedagogiek (behaald in 1965) van de SPO, waarmee hij doorstroomde naar de universiteit. Imelman was vanaf 1979 secretaris van de stichting en volgde in 1981 Van Gelder op als studieleider. Hij vervulde beide fucties tot 1983 en werd vervolgens voorzitter van de stichting. Deze functie vervulde hij tot 1990.