8-fotoBladergroen-tn

Wilhelmina Johanna Bladergroen stond met haar Amsterdamse kinderpsychologische praktijk aan de basis van het Psychologisch-Pedagogisch Instituut Amsterdam. Dit instituut wordt beschouwd als de bakermat van het LOM-onderwijs (onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden). In 1949 werd zij benoemd tot lector in de kinderpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en tot hoofd van de afdeling kinderpsychologie van het Psychologisch Instituut in Groningen.
In 1966 werd Bladergroen benoemd tot hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende kind. Bladergroen doceerde sinds 1949 kinderpsychologie aan de opleiding van de SPO en was van 1967 tot 1978 bestuurslid.