IMG_7149
Wanneer je kennis wilt maken met de opleiding kan dat…

Wil je de sfeer proeven van de opleiding dan is het mogelijk om als gaststudent een college bij te wonen.

Meld je voor een  ‘snuffelcollege’ aan bij het secretariaat van de SPO:

E-mail: spo@rug.nl
Tel.: 050 3636525

Openingstijden:
(behoudens vakantie, vergaderingen of ziekte):
Maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur.
Lunchpauze 12.30-13.30 uur.
Op vrijdag is het secretariaat gesloten.