Opleidingscommissie

Voorzitter:

Leden:
prof. dr. H.T.A. Amsing
M. van Oostwaard, MSc.
B. Blom, MSc.

Studentleden:
M. Venema
P. Posma-Vernimmen
B.S. Damstra
W.W. Balen

Examencommissie

Voorzitter:
Drs. M. Schuur

Leden:
Dr. M. Dekker
N. Leijendekker, MSc.
Ch. Meijer
M. van Oostwaard, MSc. (adviserend lid)

Jaarevaluatiecommissie

Voorzitter:
prof. dr. H.T.A. Amsing

Leden:
R. Boekel-van der Mei (Docent PABO, Stenden Hogeschool)
R. van Boekel-van der Mei (Docent Pedagogiek/Onderwijskunde, Stenden Hogeschool)
M. Cosman Docent (MBO/pleegzorg)
W. Dijkema (Docent/zorgcoordinator.verv.teamleider Gomaruscollege)
J.L. de Groot (Docent BaO)
J. Kappen (Projectmanager Drenthe College)
S.D. Knop (Docent NT2)
C. Langeler (Jeugdzorg GGD Drenthe)
Ch. Meijer-van Wijk (Teamleider kwaliteitszorg, Stenden Hogeschool)
A. Nijboer (Opleidingsmanager van de MBO-opleiding Haarverzorging, ROC Nova college)
B. Schurer (Pedagoog, GGD Fryslan)
A. Smits (Orthopedagoog, NOVO (zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking))
A. Spreen (Cedin, schooladvies- en begeleidingsdienst)