• Voorlichtingsmarkt SPO

  Voorlichtingsmarkt SPO

  Op 22 april 2015 organiseert de SPO een voorlichtingsmarkt voor aspirant studenten.

  Read More
 • De HBO-pedagogiek van de SPO behoort wederom tot de top in de CHOI Keuzegids

  De HBO-pedagogiek van de SPO behoort wederom tot de top in de CHOI Keuzegids

  De HBO-pedagogiek van de SPO behoort ook dit jaar weer tot de top van de Deeltijd HBO Pedagogiekopleidingen.

  Read More
HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding
De HBO-pedagogiek en de Lerarenopleiding zijn vierjarige opleidingen in de avonduren en gaan uit van een voltijd studiebelasting.  De Lerarenopleiding leidt op tot een Tweedegraads lesbevoegdheid. De HBO-pedagogiek is een algemene voorbereiding voor beroepen op de pedagogische en sociaal-agogische werkterreinen: onderwijsbegeleiding en jeugdzorg. De academische route geeft toegang tot de masters (Ortho)Pedagogiek of Onderwijskunde.

Losse studieonderdelen
Bij de SPO is het ook mogelijk om losse vakken te volgen voor 410 euro per vak. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft vooropleiding.

TOP IB-opleiding
De TOP IB-opleiding van de SPO is gericht op het opleiden van IB-ers die een spilfunctie vervullen in het onderwijs, zodanig dat de expertise van de leerkrachten wordt versterkt. De TOP IB-opleiding is een eenjarig programma van 60 ects in de avonduren.

Schakelprogramma`s
De SPO verzorgt in samenwerking met de RUG schakelprogramma’s in de avonduren voor HBO-afgestudeerden, die toelating bieden tot de masters Algemeen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Orthopedagogiek.

De SPO is een sinds 1918 aan de Rijksuniversiteit Groningen gelieerde stichting.