SPO Opleidingen

IMG_7189
Het onderwijs dat de SPO biedt, wordt gevolgd door volwassenen. Zij volgen de opleiding of schakelprogramma’s voor hun verdere persoonlijke ontplooiing, verbetering van hun beroepsperspectieven of zien het als een ‘tweedekans’ onderwijs.

Bekostiging overheid

De opleidingen aan de SPO worden niet door de overheid bekostigd. Dit betekent voor u als student o.a.:

  • een legitieme mogelijkheid tot meer diploma’s en kwalificaties en tot doorstroming naar de universiteit,
  • de studietijd aan de Hogeschool telt niet mee voor het maximale aantal jaren inschrijving in het Hoger Onderwijs,
  • het collegegeld wordt door de SPO vastgesteld en is niet gebonden aan landelijk beleid.

Voor een tweede bachelordiploma bij de SPO geldt niet het hoge tarief van instellingscollegegeld.