Excursies

Activiteit in het kader van de Beroepsvoorbereiding

Onderwijsfilm van het jaar *Alphabet* + debat

Woensdag 1 oktober van 19.30 – 22.30 uur in Groninger Forum, Hereplein
73 Kosten: € 5,50 (€ 4,50 voor studenten, CJP en 65+) Kaarten zijn
online aan te schaffen;
www.groningerforum.nl/agenda/films/debat-docu-nationale-onderwijsweek/bestel/51451
en aan de kassa te koop

Groningen is uitgeroepen tot onderwijsstad van het jaar. Tijdens de
Nationale Onderwijsweek (29 september tot en met 3 oktober) wordt daarom
op woensdag 1 oktober *Alphabet*, de onderwijsfilm van het jaar 2014,
vertoont in het Groninger Forum aan het Hereplein. Deze documentaire
toont op een indrukwekkende manier de breed gedragen kritiek op het
onderwijssysteem in de westerse landen, waar grote nadruk ligt op
meetbare resultaten, competitie en hiërarchie. Het onderwijs zou daarmee
het vermogen tot verbeelding systematisch vernietigen.

Voorafgaand aan de vertoning debatteren *Theo Douma* (lid college van
bestuur ROC Nijmegen), *Zeki Arslan* (hoofd Onderwijs FORUM, Instituut
voor multiculturele ontwikkeling),*Frum van Egmond* (ontwikkelaar
Noordwijkse methode) en*Klaas van Veen* (hoogleraar Onderwijskunde)
onder leiding van*Hans
Harbers* over de toekomst van het onderwijs.

www.groningerforum.nl/agenda/films/debat-docu-nationale-onderwijsweek

Studenten kunnen voor de beroepsvoorbereiding op vertoon van hun
entreekaart tijdens een inloopuur van Hans Knot bij hem een
stempelafdruk halen.