Internationalisering

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een internationale onderwijskundige Masteropleiding aan, die wordt gevolgd door studenten uit verschillende delen van de wereld: de International Master in Educational Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen (IME). Deze studenten komen speciaal voor dit eenjarige Masterprogramma Onderwijskunde naar Nederland en keren daarna terug naar hun moederland. Veel van deze studenten hebben een pedagogische of onderwijskundige achtergrond, bijvoorbeeld als beleidsmaker of docent en hebben daarom veel kennis van pedagogische praktijken in hun land. Allen spreken goed Engels.

Het programma van deze internationale studenten bestaat uit het volgen van vakken en het doen van een afstudeeronderzoek. Voor hen is het leuk zijn om ook eens in een echte Nederlandse school of voorschoolse voorziening rond te kijken. Voor studenten van de HBO-pedagogiek is het interessant om meer te weten te komen over het pedagogisch denken en doen in de landen waar deze studenten vandaan komen.

Graag willen wij daarom de studenten van onze HBO-opleiding Pedagogiek en de studenten van de IME met elkaar in contact brengen. De bedoeling is dat SPO-studenten in groepjes van vier een paar keer per jaar een excursie voor de IME studenten organiseren en dat de IME studenten een paar keer per jaar een lezing of een workshop voor de SPO-studenten verzorgen. Omdat de opleiding niet alleen kennisoverdracht maar ook het leggen van internationale contacten wil aanmoedigen, stellen we per excursie een beperkt budget beschikbaar dat bedoeld is voor een aansluitende sociale activiteit (bijvoorbeeld even ergens wat gaan drinken of gezamenlijk koken). De bedoeling is dat in de Nieuwsbrief korte verslagen komen van de activiteiten van dit uitwisselingsprogramma.

Zie voor meer informatie de studiegids van de HBO-pedagogiek (vak Beroepsoriëntatie en Internationalisering).