HBO-pedagogiek

De opleiding HBO-pedagogiek is een volwaardige, vierjarige HBO-opleiding met een programma van 240 ECTS. Afronding van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel ‘Bachelor of Education’. De opleiding kent twee beroepsdifferentiaties, te weten Jeugdzorg en Onderwijsbegeleiding. De beroepsdifferentiatie Jeugdzorg maakt deel uit van het uitstroomprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional. Studenten kunnen binnen de HBO-pedagogiek opleiding kiezen voor een academische route met twee varianten: een route die aansluit op de universitaire masterroutes binnen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (academische route Pedagogiek en Onderwijskunde) en een route die aansluit op de master Orthopedagogiek (academische route Orthopedagogiek).

De HBO-pedagogiek is een vierjarige opleiding in de avonduren en gaat uit van een voltijd studiebelasting (240 ects).

De HBO-pedagogiek is een algemene voorbereiding voor beroepen op één van de volgende pedagogische en sociaal-agogische werkterreinen: onderwijsbegeleiding en jeugdzorg.

Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid om vanaf het derde jaar een academische route te volgen. Deze route wordt gekozen door studenten die na het afronden van de HBO-pedagogiek rechtstreeks door willen naar een master Pedagogiek, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. De nodige vakken uit het schakelprogramma worden dus al tijdens de HBO-pedagogiek behaald.

Met een afgeronde academische route verkrijgt u het diploma van de HBO-pedagogiek waarop de richting academische route wordt vermeld op de cijferlijst.

De opleiding legt vergeleken met andere HBO-opleidingen veel nadruk op het verkrijgen van kennis van pedagogische theorieën en praktijken en de reflectie daarop.

Let op: het is niet meer mogelijk om met een HBO-propedeuse (en geen VWO-vooropleiding) automatisch door te stromen naar een universitaire bacheloropleiding.

Avondonderwijs

Er is gemiddeld 2 avonden in de week college op woensdag- en donderdagavond maar er kan ook op de dinsdagavond geroosterd worden (en incidenteel op de maandagavond). De colleges zijn van 17.00/17.15 – 21.00 uur.

De vakken van de Academische route worden regelmatig op dinsdag- en incidenteel op de maandagavond geroosterd (met name de tentamens).

Bij de Academische route wordt voor een aantal vakken aangeschoven bij tentamens van de RUG. Dit betekent dat er soms een tentamen overdag is.