Voorbeelden van beroepen

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van beroepen waarin u aan het werk kunt na afronding van de HBO-pedagogiek:

 • docent pedagogiek in het MBO
 • leidinggevende binnen de kinderopvang
 • stafmedewerker onderwijs binnen een gemeente of grote onderwijsinstelling
 • trainer/counselor
 • opvoedingsvoorlichter
 • coördinator groepsleiding binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
 • stafmedewerker jeugd- en jongerenwerk
 • jeugdbeschermer
 • medewerker bij een SDJ (Stichting Dagbehandeling Jeugdhulp-verlening), SPD (Sociaal Pedagogische Dienst) of CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
 • casemanager binnen een jeugdhulpverleningsinstelling
 • projectmedewerker randgroepenwerk
 • pedagogisch medewerker in instellingen voor kinderen en jongeren
 • hoofd van een educatief centrum voor verstandelijk gehandicapten
 • onderwijsondersteuner
 • medewerker pedagogisch tijdschrift
 • etc.

Voor het pedagogische werkveld is geen landkaart te tekenen met kaarsrechte en hermetisch afgesloten grenzen. Het werkveld is een onderdeel van de sociale infrastructuur en ingebed in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, maatschappelijk werk en rechtshandhaving. De dienstverleners behoren tot de zogenaamde ‘kennisklasse’.