Newsbulletin HBO-pedagogiek

spo 2-1
Drie keer per jaar verschijnt het Newsbulletin van de HBO-pedagogiek met daarin nieuws,
nuttige en leuke informatie over de opleiding.

In april is weer een nieuwe editie verschenen, met als belangrijkste nieuws:
* SPO feliciteerd afgestudeerden
* Voorlichtingsmarkt 22 april
* …en een stukje geschiedenis

Newsbulletin nr. 31