Newsbulletin HBO-pedagogiek

spo 2-1
Drie keer per jaar verschijnt het Newsbulletin van de HBO-pedagogiek met daarin nieuws,
nuttige en leuke informatie over de opleiding.

Newsbulletin nr. 33