Roosters HBO-pedagogiek

Gedurende het hele studiejaar kunnen er roosterwijzigingen komen. Kijk daarom altijd voordat u vertrekt naar college of er iets veranderd is. Er kan door omstandigheden onverwacht een college uitvallen.

Om u te helpen de roosters zo goed mogelijk te lezen/gebruiken kunt u hier een korte handleiding downloaden.

ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 1 18/19
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 2 18/19
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 3 18/19
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 4 18/19

Academische route:
ROOSTER ACADEMISCHE ROUTE PEDOK jaar 3 18/19
ROOSTER ACADEMISCHE ROUTE ORTHO jaar 3 18/19

Jaar 1:
Let op: het vak Filosofie van opvoeding en onderwijs is opnieuw geroosterd en op de maandagavond gezet. Dit is bij uitzondering gedaan vanwege grote roosterproblemen.

Jaar 2:
Het vak Statistiek staat in het rooster opgenomen als Inleiding onderzoek + Statistiek HBO. Dit is omdat deze 2 vakken gezamenlijk worden gegeven. De HBO-studenten schuiven dus aan bij de colleges van Inleiding onderzoek van de schakelprogramma’s.

Jaar 3:
Bij de academische routes jaar 3 staan soms vakken dubbel geroosterd. Dit komt omdat zowel de vakken van de reguliere route als de vakken van de academische route Pedagogiek en Onderwijskunde of de academische route Orthopedagogiek in het rooster zijn opgenomen. Een vak van de academische route kan bijvoorbeeld samen vallen met een van de taakvelden. Wij adviseren om in dat geval een ander taakveld te kiezen.