Studiebijsluiter

Al sinds 1918 organiseert de Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal Agogisch Onderwijs van SPO  in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen pedagogisch en onderwijskundig avondonderwijs voor volwassenen. De hogeschool is een kwalitatief hoogstaande en kleinschalige particuliere geaccrediteerde onderwijsinstelling met circa 350 studenten en een team van 55 zeer betrokken docenten die veelal werkzaam zijn in het pedagogisch werkveld.

De SPO biedt twee HBO-opleidingen: een pedagogiek-opleiding en de Lerarenopleiding.

2015-2016 Aantal Opmerkingen
Aantal studenten 70
Nieuwe instroom 20 instroom overige hoger dan instroom HBO/WO
Behaalde propedeuses 8
Behaalde diploma’s 20
Aantal studiestakers 11 HBO/WO-vooropleiding (36%)
overige instroom (vwo, havo, mbo-4 of lager) (64 %)


Studiestakers

In 2015-2016 waren er 11 studiestakers. Uit de exitgesprekken blijkt dat voortijdig studiestaken meestal plaatsvindt om persoonlijke of financiële redenen. Het aantal studiestakers is ongeveer gelijk aan het vijfjaarlijks gemiddelde. Geen van de studenten gaf opleiding gerelateerde redenen op om te stoppen.


Beroepsperspectief

Voorbeelden van beroepen waarin u aan het werk kunt na afronding van de HBO-pedagogiek

  • docent in het MBO
  • leidinggevende binnen de kinderopvang
  • stafmedewerker onderwijs binnen een gemeente of grote onderwijsinstelling
  • trainer/counselor
  • opvoedingsvoorlichter
  • coördinator groepsleiding binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
  • stafmedewerker jeugd- en jongerenwerk
  • jeugdbeschermer
  • onderwijsondersteuner

bron: kengetallen HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek van de SPO studiejaar 2015-2016