Lerarenopleiding Pedagogiek

poppetjes
De lerarenopleiding Pedagogiek is een volwaardige vierjarige HBO-opleiding, met een programma van 240 ECTS. Afronding van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel ‘Bachelor of Education’. Studenten volgen de beroepsdifferentiatie Lerarenvariant en daarnaast kiezen ze òf de beroepsdifferentiatie Jeugdzorg òf de beroepsdifferentiatie Onderwijsbegeleiding. De opleiding leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid in de Pedagogiek. Studenten kunnen binnen de Lerarenopleiding kiezen voor een academische route met twee varianten: een route die aansluit op de universitaire masterroutes binnen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (academisch route Pedagogiek en Onderwijskunde) en een route die aansluit op de master Orthopedagogiek (academische route Orthopedagogiek).

Met de Lerarenopleiding Pedagogiek leiden we u op tot een tweedegraads bevoegdheid Pedagogiek. U bent daarmee uitstekend toegerust tot het geven van pedagogiek en aanverwante vakken binnen de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE-sector). Wanneer uw inhoudelijke expertise op een ander vlak ligt, kunt u deze opleiding gebruiken om uw lesbevoegdheid voor de BVE-sector te halen, zodat u in uw eigen vakgebied aan de slag kunt.

Met het diploma op zak kunt u alle vakken geven waar het instellingsbestuur van de MBO-instelling u bekwaam voor acht. Dit geldt voor iedere tweedegraads lesbevoegdheid, maar de ervaring leert dat MBO-instellingen graag docenten aannemen met een tweedegraads lesbevoegdheid Pedagogiek, omdat docenten met een dergelijke bevoegdheid niet alleen vakinhoudelijk expert zijn in een gedragswetenschappelijke discipline, maar bovendien veel pedagogische en didactische kennis hebben die zij kunnen aanwenden in hun omgang met MBO-studenten. Bovendien kunnen zij hun collega’s op dit punt bijstaan.

In het VMBO mogen docenten met een diploma Lerarenopleiding Pedagogiek het vak ‘Loopbaanleren’ verzorgen.

Avondonderwijs
De colleges zijn gemiddeld twee avonden in de week, van 17.00/17.15 – 21.00 uur. Er wordt vaak op de woensdag- en donderdagavond geroosterd, maar bij roosterproblemen ook op de dinsdagavond (en heel incidenteel op de maandagavond).

De vakken van de Academische route worden ook op de dinsdagavond geroosterd en in noodgevallen een enkele keer op de maandagavond.

Bij de Academische route wordt voor een aantal vakken aangeschoven bij tentamens van de RUG. Dit betekent dat er soms een tentamen overdag is.