Februari-instroom

De Lerarenopleiding Pedagogiek kent officieel geen februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Nieuwe studenten mogen wel starten in januari/februari maar moeten zich realiseren dat zij dan halverwege het programma beginnen en bepaalde inleidende vakken hebben gemist. Deze vakken moeten het jaar erop gedaan worden. Dit betekent dat deze studenten in feite elk jaar weer hun eigen rooster moeten maken. Dit is op zich geen probleem, in de HBO-pedagogiek mag je vakken uit meerdere jaren doen en op die manier je eigen studieplanning maken.

Studenten met veel vrijstellingen moeten al hun eigen rooster maken en kunnen dus ook zonder al te veel problemen starten in januari/februari.

Bij februari-instroom wordt voor dat studiejaar de helft van het cursusgeld betaald.

LET OP: dit geldt dus alleen voor nieuwe studenten. Bestaande studenten dienen zich voor september in te schrijven.