Kosten HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding

De kosten voor de avondopleiding HBO-pedagogiek/Lerarenopleiding Pedagogiek bestaan uit het cursusgeld en de kosten voor boeken en studiemateriaal.
Het cursusgeld voor het studiejaar 2020-2021 bedraagt € 1980,- en kan, indien gewenst, in tien termijnen (€ 25,- administratiekosten) worden voldaan.

De kosten voor boeken en studiemateriaal variëren per studiejaar en afstudeerrichting (gemiddeld € 400,- per jaar). Deze kosten staan vermeld in de studiegids bij elk vak.

N.B. De overheid heeft bepaald dat voor een tweede bachelor-opleiding het hoge instellingscollegegeldtarief betaald moet worden. Dit geldt niet voor onze HBO-opleiding! Aangezien wij niet gesubsidieerd worden door de overheid bepalen wij zelf het tarief.

U kunt dus zonder problemen bij SPO een tweede bacheloropleiding doen.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 1 september kunnen ook dertigers, veertigers en vijftigers tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid om studeren mogelijk te maken; het zogenaamde Levenlanglerenkrediet. Omdat de HBO-opleidingen van SPO door de rijksoverheid geaccrediteerde opleidingen zijn, kunnen ook de studenten van die opleidingen (de opleiding HBO-Pedagogiek en de Lerarenopleiding Pedagogiek) aanspraak maken op zo’n krediet. Omdat het deeltijdopleidingen betreffen, kan de lening worden aangevraagd gedurende vijf jaren.

Studiefinanciering

Op grond van inschrijving bij de HBO-pedagogiek heeft u als student geen recht op studiefinanciering. In sommige gevallen kan een Gemeentelijke Sociale Dienst of een arbeidsbureau (UWVwerkbedrijf) besluiten tot vergoeding van studiekosten.
Daarnaast zijn de studiekosten in het algemeen aftrekbaar voor de belasting.
Zie ook ‘tegemoetkoming leraren‘ en ‘lerarenbeurs‘.

Fondsen

Soms kunt u een studiebijdrage krijgen van een fonds. Mogelijke fondsen zijn:

1. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Voor inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeente Groningen.

2. Stichting Talent Support
Niet bedoeld voor de reguliere student onder de 30 jaar, 2e fase student, stages.

3. Stichting Het Scholten-Cordes Fonds
Voor het verlenen van studietoelages in die gevallen waarin de Wet Studiefinanciering niet voorziet.

4. Stichting Neeltje Buis
Voor tweede kansonderwijs, vooral gericht op vrouwen.

5. Dr L.A. Buma Stichting
Alleen voor personen geboren in de provincie Friesland, uit ouders die in Friesland wonen ten tijde van de aanvraag of daar overleden zijn.

6. Betsy Perk-Opleidingsfonds
Bedoeld voor vrouwen die economisch zelfstandig kunnen worden dankzij een afgeronde opleiding.

Niet alle fondsen beschikken over een website. Voor meer informatie over deze fondsen kunt u terecht op het secretariaat van SPO. Daar ligt het Fondsenboek ter inzage.