Lerarenbeurs Lerarenopleiding

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren.

De lerarenbeurs komt u tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever een vergoeding krijgen om uw vervanging bij studieverlof te bekostigen. Let op: deze beurs is een voorwaardelijke gift. Als niet aan de voorwaarden is voldaan dient u het geld (deels) terug te betalen.

U kunt als leraar éénmaal in uw onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding.
Subsidieplafond

Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans u maakt op een beurs.
Het DUO (voorheen Informatie Beheer Groep) voert de regeling uit voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen

Op het aanvraagformulier dienen een Brinnummer en Isatcode ingevuld te worden.
Brinnummer: 27WH.
Isatcode (Crohonummer) van de Lerarenopleiding: 35204.
Isatcode (Crohonummer) van de HBO-pedagogiek: 35158.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. U dient altijd contact op te nemen met het DUO om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bron: DUO – IB-Groep