Toelatingseisen en vrijstellingen Lerarenopleiding Pedagogiek

De lerarenopleiding Pedagogiek duurt 4 jaar, maar op basis van uw vooropleiding is het mogelijk dat u vrijstellingen krijgt voor bepaalde vakken. Deze vrijstellingen worden individueel verleend en gelden voor een diploma jonger dan 15 jaar (voor oudere diploma’s kan bepaald worden dat er enkele vrijstellingen vervallen). Hieronder staan een aantal voorbeelden:

Afgeronde PABO

106 ects vrijstelling: filosofie 1, psychologie introductie, psychologie toegepast, sociologie 1, pedagogiek 2, 2 subdisciplines, beroepsoriëntatie en internationalisering, 1 beroepsdifferentiatie, stage 33 van de 44 ects vrijgesteld.

Afgeronde SPH

94 ects vrijstelling: filosofie 1, psychologie introductie, psychologie toegepast, sociologie 1, 2 subdisciplines, pedagogiek 2, beroepsoriëntatie en internationalisering, advisering & begeleiding, beleid & organisatie, en een halve stage (22 ects).

Universitaire master (ortho)pedagogiek of onderwijskunde
U volgt de volgende vakken:
didactiek voor het beroepsonderwijs
andragogiek
filosofie van opvoeding en onderwijs
en een halve stage in het MBO-onderwijs van 22 ects. Studenten die al een lesbevoegdheid (Pabo/Alo) hebben komen uit op een stage van 11 ects.

Dit is in totaal 51 ects. Dit kunt u in 1 of 2 jaar afronden, afhankelijk van de roostering en hoeveel tijd de student heeft voor de  studie.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de studiecoördinator, mw. A.A. Slijkhuis: a.a.slijkhuis@rug.nl

De lerarenopleiding Pedagogiek maakt onderdeel uit van de theoretisch georiënteerde HBO-pedagogiek opleiding. Meer informatie over deze opleiding is te vinden onder de knop HBO-pedagogiek.