Toelatingseisen en vrijstellingen Lerarenopleiding Pedagogiek

De lerarenopleiding Pedagogiek duurt 4 jaar, maar op basis van uw vooropleiding is het mogelijk dat u vrijstellingen krijgt voor bepaalde vakken. Deze vrijstellingen worden individueel verleend en gelden voor een diploma jonger dan 15 jaar (voor oudere diploma’s kan bepaald worden dat er enkele vrijstellingen vervallen). Hieronder een aantal voorbeelden:

Afgeronde PABO

103 ects vrijstelling: filosofie 1, psychologie introductie, psychologie toegepast, sociologie 1, pedagogiek 2, 2 subdisciplines, beroepsoriëntatie en internationalisering, 1 beroepsdifferentiatie, en een gedeeltelijke stage van 10 ects (28 van de 38 ects vrijgesteld).

Afgeronde SPH

97 ects vrijstelling: filosofie 1, psychologie introductie, psychologie toegepast, sociologie 1, 2 subdisciplines, pedagogiek 2, beroepsoriëntatie en internationalisering, advisering & begeleiding, beleid & organisatie, en een halve stage van 19 ects (19 van de 38 ects vrijgesteld).

Universitaire master pedagogiek of onderwijswetenschappen
U volgt de volgende vakken:
didactiek voor het beroepsonderwijs
andragogiek
onderwijsbegeleiding
en een halve stage in het MBO-onderwijs van 19 ects. Studenten die al een lesbevoegdheid (Pabo/Alo) hebben komen uit op een stage van 10 ects.

Dit is in totaal 47 ects. Dit kunt u in 1 of 2 jaar afronden, afhankelijk van de roostering en hoeveel tijd de student heeft voor de  studie.

Universitaire master orthopedagogiek
U volgt de volgende vakken:
didactiek voor het beroepsonderwijs
andragogiek
visie en profilering
en een halve stage in het MBO-onderwijs van 19 ects. Studenten die al een lesbevoegdheid (Pabo/Alo) hebben komen uit op een stage van 10 ects.

Dit is in totaal 44 ects. Dit kunt u in 1 of 2 jaar afronden, afhankelijk van de roostering en hoeveel tijd de student heeft voor de  studie.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de studiecoördinator, mw. M. van Oostwaard, m.van.oostwaard@rug.nl

De lerarenopleiding Pedagogiek maakt onderdeel uit van de theoretisch georiënteerde HBO-pedagogiek opleiding. Meer informatie over deze opleiding is te vinden onder de knop HBO-pedagogiek.