Februari-instroom

De schakelprogramma’s kennen geen officiële februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Studenten die in januari/februari willen starten, kunnen dit doen door vakken uit het schakelprogramma als los vak te volgen (425 euro per vak in studiejaar 2021-2022). In september kan vervolgens de inschrijving voor het schakelprogramma worden gedaan. De reeds behaalde vakken worden vrijgesteld. Ook hoeft niet het volledige collegegeld betaald te worden, er wordt een individueel tarief berekend. Hiervoor dient men contact op te nemen met de studiecoördinator Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

N.B. Het is niet mogelijk om alle vakken uit het tweede semester als los vak te volgen (met name de statistiekvakken, omdat studenten de inleidende vakken uit het eerste semester hebben gemist). Dit betekent dat bij februari-instroom men altijd minimaal anderhalf jaar over het schakelprogramma zal doen.