Schakelprogramma’s / premasters

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Pedagogiek & Onderwijswetenschappen

Voorbereiding op de master Pedagogiek of de master Onderwijswetenschappen. Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.
Klik hier voor meer informatie over het Schakelprogramma Pedagogiek & Onderwijswetenschappen. 

Orthopedagogiek

Voorbereiding op de master Orthopedagogiek en Pedagogiek. Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.
Klik hier voor meer informatie over het Schakelprogramma Orthopedagogiek.

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de schakelstudenten.

Academisch niveau

Verder is het van belang dat studenten zich realiseren dat de eisen die binnen het schakeljaar aan het studeren worden gesteld gelijk zijn aan die van de universiteit. Deze eisen wijken wegens het afwijkende didactische concept sterk af van de eisen die tijdens het HBO aan studenten zijn gesteld. De hoeveelheid kennis die verwerkt moet worden ligt hoger, er wordt minder structuur geboden bij het bestuderen van de literatuur, en er wordt een hoge mate van inzicht gevraagd in de te bestuderen stof. Een zelfstandige academische studiehouding is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het schakelprogramma.