Schakelprogramma’s / premasters

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Pedagogiek & Onderwijskunde

Voorbereiding op de master Pedagogiek of de master Onderwijskunde.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.

Orthopedagogiek

Voorbereiding op de master Orthopedagogiek.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects (m.i.v. studiejaar 2015-2016).

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de schakelstudenten.

Academisch niveau

Verder is het van belang dat studenten zich realiseren dat de eisen die binnen het schakeljaar aan het studeren worden gesteld gelijk zijn aan die van de universiteit. Deze eisen wijken wegens het afwijkende didactische concept sterk af van de eisen die tijdens het HBO aan studenten zijn gesteld. De hoeveelheid kennis die verwerkt moet worden ligt hoger, er wordt minder structuur geboden bij het bestuderen van de literatuur, en er wordt een hoge mate van inzicht gevraagd in de te bestuderen stof. Een zelfstandige academische studiehouding is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het schakelprogramma.

Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft rechtstreeks toegang tot één van de schakelprogramma’s voor de masters Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek of Orthopedagogiek) als u in het bezit bent van één van onderstaande verwante HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding (geldt niet voor Orthopedagogiek)
MWD of MW
HBO Personeel en Arbeid
SPH of HBO-J
HBO Psychologie

Voor rechtstreekse toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijskunde moet u in het bezit zijn van één van onderstaande verwante HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijskunde bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van bovenstaande schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen die niet op de eigen werkplek mag worden gedaan.

Met ingang van september 2012 heeft  de universiteit de harde knip ingevoerd en moeten alle studieonderdelen uit het schakelprogramma behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master: september en februari.

Vanwege de opbouw van met name het statistiek- en methodologieprogramma is het niet mogelijk om bij februari-instroom direct het jaar daarop in februari met de master te beginnen. Dit zal pas in september van dat jaar kunnen omdat er 2e semestervakken zijn die je pas kunt doen nádat je bepaalde 1e semestervakken hebt gedaan.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).