Lerarenbeurs Schakelprogramma

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroeps-onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing‘ aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren.

Deze lerarenbeurs kan zowel voor een master aangevraagd worden als ook voor het schakelprogramma (prémaster) voorafgaand aan die master.

De lerarenbeurs komt u tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever een vergoeding krijgen om uw vervanging bij studieverlof te bekostigen. Let op: deze beurs is een voorwaardelijke gift. Wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan  dient u het geld (deels) terug te betalen.

U kunt als leraar éénmaal in uw onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding.

Subsidieplafond

Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder u aanvraagt, hoe meer kans u maakt op een beurs.
Het DUO (voorheen Informatie Beheer Groep) voert de regeling uit voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen

Op het aanvraagformulier dienen een Brinnummer en Isatcode ingevuld te worden.
Brinnummer van de Rijksuniversiteit Groningen is: 21PC.
Isatcodes (Crohonummers) zijn:
66613 (voor schakel en master Onderwijswetenschappen)
66607 (voor schakel en master Pedagogische Wetenschappen (Algemeen Pedagogische Wetenschappen en  Orthopedagogiek)

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. U dient altijd contact op te nemen met het DUO om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

LET OP: in de loop van het studiejaar kunnen studenten met een lerarenbeurs een mail krijgen van het DUO dat zij niet ingeschreven staan bij een bachelor- of masteropleiding en dat de lerarenbeurs kan worden ingetrokken. Dit is een standaard mail van het DUO omdat het schakelprogramma niet een bacheloropleiding is. Krijgen studenten deze mail dan kunnen zij dit doorgeven aan het secretariaat, graag met vermelding van het studentnummer. Het secretariaat mailt dan het DUO om te bevestigen dat zij bij ons ingeschreven staan. Dit is voldoende om te zorgen dat de lerarenbeurs niet wordt ingetrokken.

Bron:
DUO – IB-Groep