Onderwijsprogramma

Het schakelprogramma Orthopedagogiek is een eenjarig programma van 60 ects, met de volgende vakken:

Wiskunde (0 ects)
Methoden en technieken van onderzoek in de sociale wetenschappen (5 ects)
Inleiding onderzoek (5 ects)
Statistische modellen 1 (5 ects)
Statistische modellen 2 (5 ects)
Testtheorie (5 ects)
Kwalitatieve methoden in de sociale wetenschappen (5 ects)
Diagnostiek en behandeling (5 ects)
Neuropsychologie – Orthopedagogiek (5 ects)
Gedrags- en opvoedingsproblemen (5 ects)
Leer- en onderwijsproblemen (5 ects)
Ondersteuning aan personen met beperkingen (5 ects)
Referaat- en bibliotheekpracticum (5 ects)

Het schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde is eenjarig programma van 60 ects, met de volgende vakken

Wiskunde (0 ects)
Inleiding onderzoek (5 ects)
Statistische modellen 1 (5 ects)
Statistische modellen 2 (5 ects)
Methoden en technieken van onderzoek in de sociale wetenschappen (5 ects)
Onderzoekspracticum (designs) (5 ects)
Kwalitatieve methoden in de sociale wetenschappen (5 ects)
Testtheorie (5 ects)
Referaat en bibliotheekpracticum (5 ects)
Filosofie 2: wetenschapsfilosofie (5 ects)

Keuzeonderdelen (3 van de 5):
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 ects)
Effectiviteit van onderwijs en Levenslang leren (5 ects)
Werkgerelateerd leren (5 ects)
Kind en jeugd (5 ects)
Onderwijsethiek (5 ects)