Orthopedagogiek

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Orthopedagogiek

Voorbereiding op de master Orthopedagogiek.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects (m.i.v. studiejaar 2015-2016).

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de schakelstudenten.

Academisch niveau

Verder is het van belang dat studenten zich realiseren dat de eisen die binnen het schakeljaar aan het studeren worden gesteld gelijk zijn aan die van de universiteit. Deze eisen wijken wegens het afwijkende didactische concept sterk af van de eisen die tijdens het HBO aan studenten zijn gesteld. De hoeveelheid kennis die verwerkt moet worden ligt hoger, er wordt minder structuur geboden bij het bestuderen van de literatuur, en er wordt een hoge mate van inzicht gevraagd in de te bestuderen stof. Een zelfstandige academische studiehouding is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het schakelprogramma.

Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft toegang tot één van de schakelprogramma’s voor de masters Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek of Orthopedagogiek) als u in het bezit bent van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding (geldt niet voor Orthopedagogiek)
MWD of MW
HBO Personeel en Arbeid/HRM
SPH of HBO-J
HBO Psychologie

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijskunde moet u in het bezit zijn van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijskunde bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen die niet op de eigen werkplek mag worden gedaan.

Tot 2015-2016 konden studenten uit het schakelprogramma kiezen voor een vervolgtraject binnen de mastertrack Pedagogiek, de mastertrack Orthopedagogiek en de master Onderwijskunde. Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld, die in september 2016 van start gaan: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ). Onderwijskunde heeft naast de reguliere masteropleiding Onderwijskunde ook een nieuwe internationale mastertrack ontwikkeld, getiteld: Evidence Based Education.

Studenten kunnen nu dus via een schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Communication and Deafblindness (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Onderwijskunde (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijskunde)
• Evidence-based education (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijskunde)
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogrammapedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Met ingang van september 2012 heeft de universiteit de harde knip ingevoerd en moeten alle studieonderdelen uit het schakelprogramma behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master: september en februari.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

NVO

Het schakelprogramma Orthopedagogiek geeft toegang tot de masteropleiding orthopedagogiek. Veel studenten willen zich na hun masteropleiding registreren als NVO Basis-Orthopedagoog. Een dergelijke registratie is géén vereiste om als orthopedagoog aan de slag te kunnen in de praktijk. Na succesvolle afronding van het Mastertrack Orthopedagogiek ontvang je namelijk een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Wanneer je je toch als NVO Basis-Orthopedagoog wilt registreren, dan is het op dit moment zo dat je na het volgen van het 1-jarige SPO schakeltraject in de richting Orthopedagogiek in combinatie met de 1-jarige Mastertrack Orthopedagogiek bij de Rug niet automatisch voldoet aan de eisen voor de NVO registratie Basis-Orthopedagoog. Indien je je wilt registeren als NVO Basis-Orthopedagoog, dan kun je zelf contact opnemen met de NVO, zodat zij kan beoordelen in hoeverre je voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de NVO registratie Basis-Orthopedagoog.

Verder kijkt de Rug in samenwerking met SPO naar de mogelijkheid om een NVO plus pakket aan te bieden. Na het voldoende afronden van dit NVO plus pakket kun je, na het volgen van het 1-jarige schakelprogramma en de 1-jarige Master Orthopedagogiek, alsnog voldoen aan de eisen voor de registratie tot NVO Basis-Orthopedagoog. Deze informatie zal dan beschikbaar worden gesteld via de SPO website.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).