Orthopedagogiek

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Orthopedagogiek

Voorbereiding op de master Orthopedagogiek.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects (m.i.v. studiejaar 2015-2016).

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de schakelstudenten.


Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft toegang tot één van de schakelprogramma’s voor de masters Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek of Orthopedagogiek) als u in het bezit bent van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding (geldt niet voor Orthopedagogiek)
HBO Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
HBO Psychologie

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijswetenschappen moet u in het bezit zijn van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

NVO

Het schakelprogramma Orthopedagogiek geeft toegang tot de masteropleiding orthopedagogiek. Veel studenten willen zich na hun masteropleiding registreren als NVO Basis-Orthopedagoog. Een dergelijke registratie is géén vereiste om als orthopedagoog aan de slag te kunnen in de praktijk. Na succesvolle afronding van het Mastertrack Orthopedagogiek ontvang je namelijk een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Wanneer je je toch als NVO Basis-Orthopedagoog wilt registreren, dan is het op dit moment zo dat je na het volgen van het 1-jarige SPO schakeltraject in de richting Orthopedagogiek in combinatie met de 1-jarige Mastertrack Orthopedagogiek bij de RuG niet automatisch voldoet aan de eisen voor de NVO registratie Basis-Orthopedagoog. Indien je je wilt registeren als NVO Basis-Orthopedagoog, dan bestaat de mogelijkheid om bij SPO het NVO pluspakket te volgen. Het programma premaster, master en NVO-pluspakket is door de NVO geaccrediteerd als voldoende voorbereiding voor registratie in het NVO register.

Klik hier voor meer informatie over het NVO-pluspakket.

Toelating GZ –opleiding studenten Orthopedagogiek met SPO schakelprogramma als vooropleiding

De LOGO-verklaring voor deelname aan de GZ-opleiding kan door studenten met een schakelprogramma als vooropleiding worden verkregen bij de Verenging LOGO (VLOGO) door het overleggen van twee documenten:

  1. De Verklaring Vooropleiding, afgegeven door de opleiding Pedagogische Wetenschappen
  2. Bewijs diagnostiekervaring

Ad 1. De Verklaring Vooropleiding wordt door het onderwijsbureau Pedagogische Wetenschappen afgegeven op vertoon van het bewijs succesvol te hebben doorlopen:

  • het SPO schakelprogramma Orthopedagogiek (60 ects)
  • de mastertrack Orthopedagogiek van de Opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RUG
  • het NVO-pluspakket van SPO

Ad 2. Ervaring kan worden aangetoond door het overleggen van de NVO-basisaantekening diagnostiek, die wordt verstrekt door de NVO. Voorwaarde hiervoor is dat drie casussen met voldoende resultaat zijn beoordeeld volgens de richtlijnen van de NVO, tijdens of na de opleiding. Studenten kunnen diagnostiek ervaring ook aantonen door gebruik te maken van het formulier dat op de site van VLOGO te vinden is  https://www.vlogo.nl/categorie/logo-verklaring.

Studenten die menen op een andere wijze te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan toelating tot de GZ-opleiding, kunnen hun vooropleiding individueel laten toetsen bij VLOGO (www.vlogo.nl/).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijswetenschappen bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen. Deze stage mag niet binnen de eigen organisatie worden gedaan (en/of vallen onder hetzelfde bestuur).

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ). Onderwijswetenschappen heeft naast de reguliere masteropleiding Onderwijswetenschappen ook een nieuwe internationale mastertrack ontwikkeld, getiteld: Learning in Interaction.

Studenten kunnen nu dus via een schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Communication and Deafblindness (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Onderwijswetenschappen (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijswetenschappen)
• Learning in Interaction (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijswetenschappen)
• Onderwijsinnovatie (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijswetenschappen)
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogrammapedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Met ingang van september 2012 heeft de universiteit de harde knip ingevoerd en moeten alle studieonderdelen uit het schakelprogramma behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master: september en februari.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).