Pedagogiek en Onderwijskunde

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijskunde. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Pedagogiek & Onderwijskunde

Voorbereiding op de master Pedagogiek of de master Onderwijskunde.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de schakelstudenten.

 

Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft toegang tot één van de schakelprogramma’s voor de masters Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek of Orthopedagogiek) als u in het bezit bent van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding (geldt niet voor Orthopedagogiek)
HBO Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
HBO Psychologie

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijskunde moet u in het bezit zijn van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijskunde bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen die niet op de eigen werkplek mag worden gedaan.

Tot 2015-2016 konden studenten uit het schakelprogramma kiezen voor een vervolgtraject binnen de mastertrack Pedagogiek, de mastertrack Orthopedagogiek en de master Onderwijskunde. Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld, die in september 2016 van start gaan: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ). Onderwijskunde heeft naast de reguliere masteropleiding Onderwijskunde ook een nieuwe internationale mastertrack ontwikkeld, getiteld: Evidence Based Education.

Studenten kunnen nu dus via een schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Onderwijskunde Evidence-informed education (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde, richting onderwijskunde)
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Met ingang van september 2012 heeft de universiteit de harde knip ingevoerd en moeten alle studieonderdelen uit het schakelprogramma behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master: september en februari.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).