Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijswetenschappen

Welke HBO opleiding geeft toegang?

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de masterprogramma’s Ethics of Education, en Youth 0-21, Society & Policy moet u in principe in het bezit zijn van een verwant HBO-diploma. Indien uw diploma niet vermeld staat in onderstaande lijst, maar u toch denkt via het schakelprogramma tot één van beide masterprogramma’s toegelaten te kunnen worden, kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie met een beargumenteerd toelatingsverzoek. Vastgestelde verwante HBO-opleidingen zijn:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding
HBO Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
HBO Psychologie
Psychomotorische therapie en bewegingsagogiek

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijswetenschappen moet u in principe in het bezit zijn van een verwant HBO-diploma. Indien uw diploma niet vermeld staat in onderstaande lijst, maar u toch denkt via het schakelprogramma tot de master Onderwijswetenschappen toegelaten te kunnen worden, kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie met een beargumenteerd toelatingsverzoek. Vastgestelde verwante HBO-opleidingen zijn:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijswetenschappen bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding.

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee (internationale) mastertracks ontwikkeld:
– Ethics of Education: Philosophy, History and Law
– Youth 0-21, Society and Policy.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ).

Onderwijswetenschappen heeft de Nederlandstalige mastertrack Onderwijsinnovatie en een Engelstalige mastertrack, getiteld: Learning in Interaction.

Studenten kunnen via dit schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Onderwijswetenschappen, track Onderwijsinnovatie
• Onderwijswetenschappen, track Learning in Interaction
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijswetenschappen of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Alle studieonderdelen uit het schakelprogramma moeten behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master(tracks): september en februari, met uitzondering van de mastertrack Learning in Interaction die alleen in september start.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met vragen over de masters kunt u ook terecht bij de betreffende studieadviseurs: studieadvies.pedok@rug.nl.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).