Pedagogiek en Onderwijskunde

De SPO verzorgt voor HBO-afgestudeerden van verwante opleidingen twee schakelprogramma’s die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen. De SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De schakelprogramma’s hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Pedagogiek & Onderwijskunde

Voorbereiding op de master Pedagogiek of de master Onderwijswetenschappen.
Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.

Een avondopleiding

Het schakelprogramma is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn, omdat de schakelstudenten aanschuiven bij de RUG-tentamens.

Welke HBO opleiding geeft toegang?

U heeft toegang tot één van de schakelprogramma’s voor de masters Pedagogische Wetenschappen (Pedagogiek of Orthopedagogiek) als u in het bezit bent van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
CMV
HBO-Logopedie
HBO-Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
HBO-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding (geldt niet voor Orthopedagogiek)
HBO Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work
HBO Psychologie

Voor toegang tot het schakelprogramma voor de master Onderwijswetenschappen moet u in het bezit zijn van één van onderstaande HBO-diploma’s:

ALO/CALO
PABO (of PA)
HBO-pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
HBO Psychologie

Bent u wel in het bezit van een HBO-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat u 5 extra vakken moet doen waardoor u een jaar langer over het schakelprogramma zult doen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijswetenschappen bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Uw HBO-diploma en het voldoende afronden van één van de schakelprogramma’s geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding. Let op: in de master Orthopedagogiek moet de student een stage doen die niet op de eigen werkplek mag worden gedaan.

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee nieuwe (internationale) mastertracks ontwikkeld: Ethics of Education: Philosophy, History and Law en Youth 0-21, Society and Policy. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinatoren van de tracks, respectievelijk met Piet van der Ploeg (P.A.van.der.Ploeg@rug.nl) en Pauline Schreuder (P.R.Schreuder@rug.nl ). Onderwijswetenschappen heeft m.i.v. september 2019 de Nederlandstalige mastertrack Onderwijsinnovatie en een Engelstalige mastertrack, getiteld: Learning in Interaction.

Studenten kunnen nu dus via een schakelprogramma naar één van de volgende tracks:
• Orthopedagogiek (via schakelprogramma orthopedagogiek)
• Onderwijswetenschappen, track Onderwijsinnovatie (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde)
• Onderwijswetenschappen, track Learning in Interaction (via het schakelprogramma pedagogiek & onderwijskunde)
Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)
Youth 0-21, Society and Policy (via het schakelprogramma pedagogiek en onderwijskunde of het schakelprogramma orthopedagogiek)

Alle studieonderdelen uit het schakelprogramma moeten behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master(tracks): september en februari, met uitzondering van de mastertrack Learning in Interaction die alleen in september start.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de schakelprgramma’s vindt u in de studiegids van de schakelprogramma’s en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inschrijving

U dient zich NIET aan te melden via Studielink maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).