Roosters Schakelprogramma

De roosters zijn nog in concept. Enkele onderdelen moeten nog worden geroosterd, en er zullen nog enkele wijzigingen komen.

Gedurende het hele studiejaar kunnen er roosterwijzigingen komen. Kijk daarom altijd voordat u vertrekt naar college of er iets veranderd is. Er kan door omstandigheden onverwacht een college uitvallen.

LET OP: alleen in de zomer- en kerstvakantie worden geen colleges geroosterd. Tijdens de overige schoolvakanties zullen er gewoon colleges en tentamens zijn.

Om u te helpen de roosters zo goed mogelijk te lezen/gebruiken kunt u hier een korte handleiding downloaden.

Achter sommige vakken staan tussen haakjes groepen vermeld voor wie de colleges bedoeld zijn, bijvoorbeeld (HBO3 en Ortho).  Staat er bij een college van datzelfde vak alleen de HBO3 vermeld dan is dit college niet voor Ortho,  maar alleen voor derdejaars HBO-pedagogiek.

CONCEPT Schakelprogramma Pedok 17/18

CONCEPT Schakelprogramma Ortho 17/18