Roosters Schakelprogramma

Gedurende het hele studiejaar kunnen er roosterwijzigingen komen. Kijk daarom altijd voordat u vertrekt naar college of er iets veranderd is. Er kan door omstandigheden onverwacht een college uitvallen.

LET OP: alleen in de zomer- en kerstvakantie worden geen colleges geroosterd. Tijdens de overige schoolvakanties zullen er gewoon colleges en tentamens zijn.

Om u te helpen de roosters zo goed mogelijk te lezen/gebruiken kunt u hier een korte handleiding downloaden.

Achter sommige vakken staan tussen haakjes groepen vermeld voor wie de colleges bedoeld zijn, bijvoorbeeld Inleiding onderzoek + Statistiek HBO. Schakelstudenten volgen het vak Inleiding onderzoek, en de studenten van de HBO opleiding schuiven hierbij aan.

Werkgroepen en practica staan vaak twee keer in het rooster omdat schakelstudenten Pedok en Ortho apart hieraan mee doen. Door de cursor op het vraagtekentje rechts bovenin bij elk college te plaatsen (zonder te klikken) kun je zien voor welke groep dat college is bedoeld.

CONCEPT Rooster schakelprogramma Pedok 18/19

CONCEPT Rooster schakelprogramma Ortho 18/19