Verzwaard programma

Studenten die niet de juiste vooropleiding hebben en wel toegelaten willen worden tot het schakelprogramma moeten extra vakken volgen. Dit zijn vakken uit onze avondopleiding HBO-pedagogiek. Gezien de hoeveelheid studiebelasting betekent dit een jaar langer studeren.

Voor de masters Pedagogiek en Onderwijskunde betreft dit in totaal 56 ects:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Onderwijskunde
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Multiculturaliteit in onderwijs en jeugdzorg

Voor de master Orthopedagogiek betreft dit in totaal 53 ects:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Psychologie: introductie
Psychologie: toegepast

De regeling voor het verzwaarde programma is als volgt:

Deze extra vakken worden in het jaar voorafgaand aan het schakelprogramma gedaan. In dit jaar schrijft u zich nog niet in voor het schakelprogramma, maar via de optie Losse vakken (€ 415,- per vak in studiejaar 2019-2020). Het is aan te raden om niet aan het begin van het studiejaar de aanmelding en betaling voor alle 5 vakken te doen maar per vak, wanneer u zeker weet dat u het vak daadwerkelijk gaat volgen. Dit kan ongeveer 4 weken voordat het vak start. Voor het geld dat u betaalt heeft u recht op de twee tentamenkans in dat studiejaar.

Zie voor meer informatie over deze vakken de studiegids van de HBO-pedagogiek. Bij vragen of problemen met de studieplanning kunt u contact opnemen met de studiecoördinator mw. Slijkhuis (a.a.slijkhuis@rug.nl).

Er is geen apart rooster van de 5 vakken van het verzwaarde deel, deze vakken kunnen worden opgezocht in de verschillende roosters van de HBO-pedagogiek.