Wiskunde

Cursus Wiskunde of voortoets Wiskunde

Vanaf studiejaar 2018-2019 zit het vak Wiskunde niet meer in het basisprogramma. Hiervoor dient apart te worden betaald. Studenten mogen zelf kiezen of ze met de voortoets mee gaan doen. Dit is geheel met zelfstudie, zie oefenmateriaal hieronder.

Cursus Wiskunde: kosten voor studiejaar 2019-2020: 215,-
Voortoets: kosteloos.

DE VOORTOETS WISKUNDE ZAL PLAATSVINDEN OP 26 AUGUSTUS 2019. JE GEEFT JE OP DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR HET SECRETARIAAT: SPO@RUG.NL.

Tijdstip: 16-18 uur
Locatie: Muntinggebouw, zaal M161. Te bereiken via het hoofdgebouw van de faculteit aan de Grote Kruisstraat 2/1, vervolgens door de tuin naar het Muntinggebouw.

Studenten die de voortoets Wiskunde weten te behalen hoeven de cursus Wiskunde niet meer te volgen.

Bij de cursus Wiskunde worden twee tentamenkansen gegeven.

Studenten met een VWO-diploma en een voldoende voor wiskunde krijgen dit onderdeel vrijgesteld.

Oefenmateriaal voortoets Wiskunde studiejaar 2019-2020
Info voortoets 2019

Tentamenvragen Wiskunde MC

Oefenopgaven Wiskunde
Oefenopgaven vereenvoudigen
Oefenopgaven Variabelen
Oefenopgaven variabelen 2
Oefenopgaven lineaire functies
Oefenopgaven kwadratische functies
Oefenopgaven Haakjes
Oefenopgaven Functies
Oefenopgaven Combinatoriek
Oefenopgaven Breuken
Oefenopgaven breuken 2
Oefenopgaven breuken machten variabelen
Extra oefenopgaven wiskunde 3
Extra oefenopgaven wiskunde 2
Extra oefenopgaven lineaire vergelijkingen
Extra oefenopgaven lineaire functies
Extra oefenopgaven functies en grafieken