Februari-instroom

De TOP IB-opleiding kent geen officiële februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Het starten met de opleiding in januari/februari is mogelijk maar wordt sterk afgeraden omdat de student halverwege het programma begint.

Bij februari-instroom wordt voor dat studiejaar de helft van het cursusgeld betaald.