Kosten IB-opleiding

De kosten voor de TOP IB-opleiding bestaan uit het cursusgeld en de kosten voor boeken en studiemateriaal. Het cursusgeld voor het studiejaar 2016-2017 bedraagt het cursusgeld € 1740,- en kan, indien gewenst, in vier termijnen (incl. € 15,- administratiekosten) worden voldaan. De kosten voor boeken en studiemateriaal staan in de studiegids vermeld bij elk vak.

Studiekosten zijn in het algemeen aftrekbaar voor de belasting.

Fondsen

Soms kunt u een studiebijdrage krijgen van een fonds. Mogelijke fondsen zijn:

1. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Voor inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeente Groningen.

2. Stichting Talent Support
Niet bedoeld voor de reguliere student onder de 30 jaar, 2e fase student, stages.

3. Stichting Het Scholten-Cordes Fonds
Voor het verlenen van studietoelages in die gevallen waarin de Wet Studiefinanciering niet voorziet.

4. Stichting Neeltje Buis
Voor tweede kansonderwijs, vooral gericht op vrouwen.

5. Dr L.A. Buma Stichting
Alleen voor personen geboren in de provincie Friesland, uit ouders die in Friesland wonen ten tijde van de aanvraag of daar overleden zijn.

Niet alle fondsen beschikken over een website. Voor meer informatie over deze fondsen kunt u terecht op het secretariaat van SPO. Daar ligt het Fondsenboek ter inzage.