Onderwijsprogramma TOP IB-opleiding

Toegepast (ortho)pedagogische IB-OPLEIDING

Om de doelstellingen te behalen, biedt de opleiding het volgende programma:

VAK ects contacturen
Onderwijsbegeleiding 9 20
Advisering en begeleiding 4 14
Andragogiek 10 26
Onderwijskunde 10 40
Visie en profilering 4 18
Leer- en onderwijsproblemen 5 12
Gedrags- en opvoedingsproblemen 5 20
IB in praktijk 5 12
Eindopdracht 8 8 + 112 stage
TOTAAL 60 170 + 112 stage


De opleiding kent in totaal 60 ECTS (European Credits Transfer System); 1 ECTS is 28 uur.