Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – HBO

Studenten die graag in het HBO aan de slag willen, kunnen bij de SPO het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG-HBO) halen. In dit programma van 40 ects ligt de nadruk op het leren lesgeven in het HBO. Aan de hand van concrete opdrachten werken studenten aan het verkrijgen van de competenties die ze in deze beroepspraktijk nodig hebben.

September 2014 is de SPO gestart met het PDG-HBO voor mensen in het bezit van een academische graad, of eventueel een HBO-diploma, die les willen geven in het HBO-onderwijs. U volgt hiervoor de vakken:

Didactiek voor het beroepsonderwijs
keuze uit:
Effectiviteit van onderwijs en levenslang leren
Onderwijsethiek
en u doet een stage (26 ects) in het HBO-onderwijs.

In totaal is dit 40 ects. Dit traject kan in één jaar worden afgerond. De kosten voor het volgen van de vakken voor het PDG-HBO bedragen in  2018-2019  € 1895,00.

Op dit moment zijn er geen wettelijke vereisten omtrent de certificering maar wij houden de landelijke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.


Stage PDG-HBO

De stage wordt gedaan in het HBO-onderwijs d.m.v.  het uitvoeren van bepaalde opdrachten. Vanuit de SPO wordt de student begeleid door een van de docenten. De stageplaats wordt niet door de opleiding geregeld maar door de student zelf. Studenten die al een baan hebben in het HBO-onderwijs kunnen de stage doen op hun eigen werkplek.

De stage omvat 26 ects (728 uur). Hiervan mag 20 % besteed worden aan stagevoorbereiding en het schrijven van het stageverslag.


Rooster

De vakken die worden gevolgd voor het behalen van het PDG-HBO komen uit de HBO-pedagogiek/Lerarenopleiding.

Omdat het vak Lerarenvariant meteen in september start is het niet mogelijk later te beginnen dan september met het studietraject voor het behalen van het PDG.

Roosters HBO-pedagogiek/Lerarenopleiding Pedagogiek.