Herregistratie Jeugdzorgwerker

Belangrijk: op dit moment worden er geen vakken aangeboden ter herregistratie. Studiejaar 2018/2019 zal dat wel weer het geval zijn.Nadere informatie over de accreditering volgt zo snel mogelijk.

De SPO biedt vanaf 11 november 2014 voor het eerst cursussen aan die door BAMw (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers)/ SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geaccrediteerd zijn in het kader van de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers. Deze cursussen worden gegeven in de avonduren en hebben het niveau van universitair bacheloronderwijs. Met het nieuwe aanbod, dat in de komende tijd wordt uitgebreid, biedt SPO een welkome aanvulling op het professionaliseringsaanbod van jeugdzorgwerkers in Noord Nederland:

VAK
Diagnostiek en behandeling
Neuropsychologie – orthopedagogiek
Ondersteuning aan personen met beperkingen
Leer- en onderwijsproblemen
Gedrags- en opvoedingsproblemen
Werkgerelateerd leren
Kind & Jeugd

Roosters

Informatie over de roostering van de cursussen is te vinden op de website van SPO. De vakken Diagnostiek en behandeling, Neuropsychologie – orthopedagogiek; Ondersteuning aan personen met beperkingen; Leer- en Onderwijsproblemen en Gedrags- en opvoedingsproblemen maken deel uit van het schakelprogramma Orthopedagogiek; de vakken werkgerelateerd leren en Kind en jeugd maken deel uit van het schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde.

Aanmelden

U kunt zich op de site aanmelden voor de cursussen. Kies voor de optie ‘losse vakken’ in het menu ‘nieuwe student’. Het tarief voor een losse cursus is in studiejaar 2017-2018 € 400,- (studiejaar 2018-2019 € 415,-).

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt ook altijd contact opnemen met ons secretariaat: spo@rug.nl.

HBO-pedagogiek

Ook om in aanmerking te komen voor registratie kan men bij SPO terecht. De geaccrediteerde HBO-opleiding Pedagogiek van SPO  biedt het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Hiermee bekwamen studenten zich in de avonduren op het gebied van de jeugdzorg en gaan voldoen aan de eisen die in 2010 zijn vastgelegd door de sectorraad HSAO in het landelijk ‘Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker’.