Herregistratie Jeugdzorgwerker

De SPO biedt vanaf 11 november 2014 voor het eerst cursussen aan die door SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geaccrediteerd zijn in het kader van de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers. Deze cursussen worden gegeven in de avonduren en hebben het niveau van universitair bacheloronderwijs. Met het nieuwe aanbod, dat in de komende tijd wordt uitgebreid, biedt SPO een welkome aanvulling op het professionaliseringsaanbod van jeugdzorgwerkers in Noord Nederland:

VAK  2019 (her)tentamen
Diagnostiek en behandeling
Neuropsychologie – orthopedagogiek
Ondersteuning aan personen met beperkingen
Leer- en onderwijsproblemen
Gedrags- en opvoedingsproblemen  06-02 – 26-03  15-04 en 20-05
Kind en Jeugd  04-02 – 27-03  08-04 en 06-05

Roosters

Informatie over de roostering van de cursussen is te vinden op de website van SPO.

Aanmelden

U kunt zich op de site aanmelden voor de cursussen. Kies voor de optie ‘losse vakken’ in het menu ‘nieuwe student’. Het tarief voor een losse cursus is in studiejaar 2018-2019 € 415,- 

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt ook altijd contact opnemen met ons secretariaat: spo@rug.nl.

HBO-pedagogiek

Ook om in aanmerking te komen voor registratie kan men bij SPO terecht. De geaccrediteerde HBO-opleiding Pedagogiek van SPO  biedt het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Hiermee bekwamen studenten zich in de avonduren op het gebied van de jeugdzorg en gaan voldoen aan de eisen die in 2010 zijn vastgelegd door de sectorraad HSAO in het landelijk ‘Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker’.