Herregistratie Jeugdzorgwerker

De SPO biedt vanaf 11 november 2014 voor het eerst cursussen aan die door BAMw (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers)/ SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geaccrediteerd zijn in het kader van de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers. Deze cursussen worden gegeven in de avonduren en hebben het niveau van universitair bacheloronderwijs. Met het nieuwe aanbod, dat in de komende tijd wordt uitgebreid, biedt SPO een welkome aanvulling op het professionaliseringsaanbod van jeugdzorgwerkers in Noord Nederland:

 

VAK REGISTERPUNTEN PERIODE
Diagnostiek en behandeling 15,9 week 47 2016 – week 4 2017
Neuropsychologie – orthopedagogiek 15,2 week 16 – week 25 2017
Ondersteuning aan personen met beperkingen 15,9 week 46 2016 – week 3 2017
Leer- en onderwijsproblemen 15,9 week 37 – week 48 2016
Gedrags- en opvoedingsproblemen 15,9 week 5 – week 14 2017
Werkgerelateerd leren 16,3 week 47 2016 – week 5 2017
Kind & Jeugd 15,9 week 16 – week 24 2017

 

Roosters

Informatie over de roostering van de cursussen is te vinden op de website van SPO. De vakken Diagnostiek en behandeling, Neuropsychologie – orthopedagogiek; Ondersteuning aan personen met beperkingen; Leer- en Onderwijsproblemen en Gedrags- en opvoedingsproblemen maken deel uit van het schakelprogramma Orthopedagogiek; de vakken werkgerelateerd leren en Kind en jeugd maken deel uit van het schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijskunde.

Nadere informatie over de accreditering vindt u op www.registerplein.nl

Aanmelden

U kunt zich op de site aanmelden voor de cursussen. Kies voor de optie ‘losse vakken’ in het menu ‘nieuwe student’. Het tarief voor een losse cursus is in studiejaar 2016-2017 € 450,-.

.

Voor meer informatie en/of vragen kunt ook altijd contact opnemen met ons secretariaat: spo@rug.nl.

HBO-pedagogiek

Ook om in aanmerking te komen voor registratie kan men bij SPO terecht. De geaccrediteerde HBO-opleiding Pedagogiek van SPO  biedt het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Hiermee bekwamen studenten zich in de avonduren op het gebied van de jeugdzorg en gaan voldoen aan de eisen die in 2010 zijn vastgelegd door de sectorraad HSAO in het landelijk ‘Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker’.