Statistiek t.b.v. de premaster psychologie

Let op:
Op 20 maart 2020 heeft het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen een zeer ingrijpende beslissing gemaakt in verband met het Coronavirus: al het fysieke onderwijs wordt omgezet in online onderwijs. Ook in studiejaar 2020-2021 zal het onderwijs (grotendeels) online zijn. Deze maatregelen gelden ook voor het onderwijs en de tentamens van de SPO.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons per mail (spo@rug.nl) bereiken. Telefonisch zijn we niet bereikbaar omdat alle gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn gesloten.

——————————————–
De SPO biedt een inleidende cursus statistiek bedoeld voor aspirant studenten van de premaster Psychologie. Met deze cursus kunnen studenten Toegepaste Psychologie hun deficiëntie op het gebied van statistiek wegwerken, zodat zij voldoende zijn voorbereid op het statistiek- en methodologie- programma van het schakelprogramma Psychologie. De toelatingscommissie van psychologie stelt de deficiëntie vast.

De kosten voor de cursus (colleges, het tentamen en het hertentamen) voor studiejaar 2020-2021 bedragen 295 euro. Het is ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de tentamens. De kosten voor deelname aan het tentamen en het hertentamen bedragen 170 euro. Inschrijven voor het vak Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie is hier mogelijk.

De cursus start begin mei. Download hier het rooster voor 2020-2021.

Download hier de cursusomschrijving van 2019-2020. Deze geldt ook voor 2020-2021, alleen de informatie over het MC-tentamen klopt niet: dit wordt een tentamen met open vragen.

Ter voorbereiding is een oefententamen van 2019-2020 beschikbaar gesteld. Dit is weliswaar een MC-tentamen, maar het geeft wel een idee van wat er gevraagd kan worden. Er zullen t.z.t. nog voorbeelden van open vragen op de site gezet worden.