Voorlichtingsavond 17 april 2019

Voor wie? Voor iedereen die informatie wil hebben over de Schakelprogramma’s, de HBO-pedagogiek opleiding, de Lerarenopleiding pedagogiek, of het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift van de SPO. Tevens zal er een voorlichting zijn m.b.t. de verschillende mastertracks van Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen.

Tijdens de voorlichtingsavond zullen er presentaties worden gegeven door de studieleiding, docenten en studenten; er zal studiemateriaal ter inzage liggen, er worden informatiemappen  uitgedeeld en er zal voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

De voorlichtingsavond is op woensdag 17 april 2019, van 17.00 (16.45 tot 18.00 uur inloop)-19.30 uur bij de faculteit GMW van de Rijksuniversiteit Groningen (via Grote Kruisstraat 2/1 naar Muntinggebouw). Download hier het programma.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar spo@rug.nl. Graag horen wij in welke opleiding u geïnteresseerd bent: Schakelprogramma Orthopedagogiek of Pedagogiek en Onderwijskunde, HBO-pedagogiek, Lerarenopleiding pedagogiek of het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.