Inschrijven studiejaar 2022-2023

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor het studiejaar 2022-2023. Lees de instructies goed tijdens de inschrijving.

Meld je niet aan via Studielink, maar via onze website.

Schrijf je hier in voor studiejaar 2022-2023

Behaal je tweedegraads lesbevoegdheid in 1 jaar

Opleidingen

HBO-opleidingen

De SPO biedt twee door de overheid erkende HBO-opleidingen. De Lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid pedagogiek waarmee je in het MBO kunt lesgeven. Na het afronden van de HBO-pedagogiek kun je je registreren bij de SKJ.

Premaster/schakelprogramma’s

Studenten met een HBO-opleiding kunnen via de schakelprogramma’s Pedagogiek en Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek van de SPO doorstromen naar de universiteit.

Professionals Onderwijs

(Aanstaande) HBO-docenten kunnen bij SPO een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – HBO (PDG-HBO) halen. Nieuwsgierige docenten of schoolleiders in het primair en secundair onderwijs kunnen hun kennis up-to-date houden met losse cursussen.

Aanvullend aanbod

SPO biedt drie NVO-pluspakketten, namelijk: NVO-pluspakket ORTHO, NVO-pluspakket AOLB en NVO-pluspakket P&O.

Voor studenten van de Hanzehogeschool die uiteindelijk willen doorstromen naar een master binnen de Sociologie of Pedagogiek is er de Minor Methoden en Technieken.

Voor aspirant schakelstudenten Psychologie verzorgt SPO Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie.