Masterweek vrijdag 25 november 2022

De voorlichting zit vol, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Wel zal er een opname van de presentatie worden gemaakt die later beschikbaar komt. Je kunt de opname opvragen via het secretariaat spo@rug.nl.

De voorlichting van de overige mastertracks zijn ook op deze dag. De voorlichting is alleen fysiek bij te wonen.

Schrijf je hier in voor studiejaar 2022-2023

Behaal je tweedegraads lesbevoegdheid in 1 jaar

Opleidingen

HBO-opleidingen

De SPO biedt twee door de overheid erkende HBO-opleidingen. De Lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid pedagogiek waarmee je in het MBO kunt lesgeven. Na het afronden van de HBO-pedagogiek kun je je registreren bij de SKJ.

Premaster/schakelprogramma’s

Studenten met een HBO-opleiding kunnen via de schakelprogramma’s Pedagogiek en Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek van de SPO doorstromen naar de universiteit.

Professionals Onderwijs

(Aanstaande) HBO-docenten kunnen bij SPO een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – HBO (PDG-HBO) halen. Nieuwsgierige docenten of schoolleiders in het primair en secundair onderwijs kunnen hun kennis up-to-date houden met losse cursussen.

Aanvullend aanbod

SPO biedt drie NVO-pluspakketten, namelijk: NVO-pluspakket ORTHO, NVO-pluspakket AOLB en NVO-pluspakket P&O.

Voor studenten van de Hanzehogeschool die uiteindelijk willen doorstromen naar een master binnen de Sociologie of Pedagogiek is er de Minor Methoden en Technieken.