Inschrijven studiejaar 2022-2023

Inschrijven voor het studiejaar 2022-2023 is nog niet mogelijk.
Dit zal niet eerder dan eind mei / begin juni kunnen.
Houd voor de exacte datum onze website in de gaten.
Meld je NIET aan via Studielink maar via onze website.

Behaal je tweedegraads lesbevoegdheid in 1 jaar

Heb je de voorlichtingsavond gemist?

Opleidingen

HBO-opleidingen

De SPO biedt twee door de overheid erkende HBO-opleidingen. De Lerarenopleiding Pedagogiek leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid pedagogiek waarmee je in het MBO kunt lesgeven; de HBO-pedagogiek bereidt voor op pedagogische HBO-functies in bijvoorbeeld de jeugdzorg of de onderwijsondersteuning.

Premaster/schakelprogramma’s

Studenten met een HBO-opleiding kunnen via de schakelprogramma’s Pedagogiek en Onderwijswetenschappen en Orthopedagogiek van de SPO doorstromen naar de universiteit.

Professionals Onderwijs

(Aanstaande) HBO-docenten kunnen bij SPO een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift – HBO (PDG-HBO) halen. Nieuwsgierige docenten of schoolleiders in het primair en secundair onderwijs kunnen hun kennis up-to-date houden met losse cursussen.

Aanvullend aanbod

SPO biedt drie NVO-pluspakketen, namelijk: NVO-pluspakket ORTHO, NVO-pluspakket AOLB en NVO-pluspakket P&O.

Voor studenten van de Hanzehogeschool die uiteindelijk willen doorstromen naar een master binnen de Sociologie of Pedagogiek is er de Minor Methoden en Technieken.

Voor aspirant schakelstudenten Psychologie verzorgt SPO Statistiek t.b.v. de premaster Psychologie.