Inschrijven

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor het studiejaar 2024 – 2025.
De opleidingen starten in september 2024 en we hanteren geen uiterste inschrijfdatum!
De inschrijving geldt voor één studiejaar.

Meld je NIET aan via Studielink.

Lees onderstaande opmerkingen goed!

 • Na de digitale inschrijving de formulieren downloaden, ondertekenen en weer uploaden.
 • Er kunnen pas rechten worden ontleend aan de inschrijving als je een definitieve inschrijvingsbevestiging per mail hebt ontvangen.
 • Inschrijven voor cursus Wiskunde, Taal, NVO-vakken en bestaande pre-master studenten gaat via de engelstalige omgeving (rechter of tweede inschrijvingsknop)

College-/cursusgeld 2024-2025

Pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek € 2.100,-

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift € 2.100,-

Pre-masters € 2.530,-
(ouderejaars studenten betalen een individueel tarief van € 210,83 per vak)

Losse cursussen € 450,- per cursus

Cursus Wiskunde € 250,-

Cursus Taal (Nederlands) € 125,-

NVO pluspakket: € 250,- per vak

Let op: Studenten die later dan september willen starten met een pre-master moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

Schrijf je hieronder in voor studiejaar 2024 – 2025


 • Pedagogiek
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
 • Nieuwe student pre-master
  (ook als je afgelopen jaar losse cursussen, de Hanze Minor hebt gevolgd of in februari 2023 bent ingestroomd)
  Let op: indien je nog geen diploma hebt kun je je gewoon inschrijven. Een diploma is pas vereist voordat je doorstroomt naar master.
 • Minoren Hanze
  Let op: veld incassoformulier is een verplicht veld. Hier kan het inschrijvingsformulier nog een keer worden geüpload.
 • Verzwaarde programma’s
 • Losse cursussen

Schrijf je hieronder in voor Wiskunde / Taal / NVO en bestaande student pre-master
(betaling via iDeal):

 • Cursus Wiskunde en Taal (Nederlands)
 • Bestaande student pre-master
  (niet voor studenten die afgelopen jaar losse cursussen hebben gevolgd of in februari 2023 zijn gestart > inschrijven als nieuwe student)
 • Vakken uit de NVO-pluspakketten

  Na inschrijving heb je het recht om binnen twee weken de inschrijving zonder opgaaf van reden te beëindigen. Je ontvangt het betaalde cursusgeld dan terug. Hierna vervalt dit recht en zal er geen restitutie plaatsvinden.

  We adviseren om je pas in te schrijven voor het vak (ook uit het NVO-pakket) wanneer je zeker weet dat je het vak gaat volgen. Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor de start van het desbetreffende vak.