Inschrijven

Vanaf nu kun je je inschrijven voor studiejaar 2022-2023.
De opleidingen starten in september 2022.
De inschrijving geldt voor één studiejaar.
We hanteren geen uiterste inschrijfdatum!

Je moet je elk studiejaar opnieuw inschrijven.
Meld je NIET aan via Studielink!

Je kunt je online inschrijven voor de volgende opleidingen/trajecten:

 • HBO-pedagogiek
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
 • Kopopleiding Leraar Pedagogiek
 • Kopopleiding PLUS Leraar Pedagogiek
 • Schakelprogramma Orthopedagogiek
 • Schakelprogramma Pedagogiek en Onderwijswetenschappen
 • Minor Methoden en Technieken
 • Cursus Wiskunde
 • NVO-pluspakket (Orthopedagogiek)
 • NVO-pluspakket (AOLB)
 • NVO-pluspakket (P & O)
 • Losse cursussen

Cursusgeld

Het cursusgeld voor 2022-2023 is:

 • HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek: € 2000,-
 • PDG: € 2000,-
 • Kopopleidingen: € 2000,-
 • Schakelprogramma’s: € 2209,-
  (ouderejaars studenten krijgen een individueel tarief)
 • Losse cursus: € 430,-
 • Cursus Wiskunde: € 250,-
 • NVO pluspakket: € 250,- per vak

Let op: Studenten die later dan september willen starten met een schakelprogramma moeten rekenen op een half jaar tot een jaar extra schakelen. Dit in verband met de opbouw van met name het statistiek- en methodiekprogramma.

Let op:
Lees onderstaande opmerkingen en de instructies tijdens de inschrijving goed!

Schrijf je hieronder in voor:

 • HBO-pedagogiek
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
 • Kopopleiding Leraar Pedagogiek
 • Kopopleiding PLUS Leraar Pedagogiek
 • Nieuwe student schakelprogramma
  (ook als je afgelopen jaar losse cursussen, de Hanze Minor hebt gevolgd of in februari 2022 bent ingestroomd)
  Let op: indien je nog geen diploma hebt kun je je gewoon inschrijven. Diploma is vereist voordat je doorstroomt naar master.
 • Minor Methoden en Technieken (Hanze studenten)
  Let op: streep door machtigingsformulier of inschrijvingsformulier nog een keer uploaden bij verplichte veld incassoformulier.
 • Losse cursussen

Schrijf je hieronder in voor:

 • Cursus Wiskunde
 • Bestaande student schakelprogramma
  (niet voor studenten die afgelopen jaar losse cursussen hebben gevolgd of in februari 2022 zijn gestart > inschrijven als nieuwe student)
 • NVO-pluspakketten

Na inschrijving heb je het recht om binnen twee weken de inschrijving zonder opgaaf van reden te beëindigen. Je ontvangt het betaalde cursusgeld dan terug. Hierna vervalt dit recht en zal er geen restitutie plaatsvinden.

We adviseren om je pas in te schrijven voor het vak wanneer je zeker weet dat je het vak gaat volgen. Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor de start van het desbetreffende vak.

Let op: betaling via iDEAL.