Functiebeperking

Studenten aan de SPO (Lerarenopleiding en HBO-pedagogiek) die een functiebeperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende onderwijsvoorzieningen wanneer zij door deze beperking niet optimaal het onderwijs kunnen volgen of tentamens kunnen afleggen.

De SPO volgt in de procedure inzake studenten met een functiebeperking het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hier kun je de Procedure Ondersteunende Onderwijsvoorzieningen downloaden