Functiebeperking

Studenten aan de SPO (Lerarenopleiding en HBO-pedagogiek) die een functiebeperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende onderwijsvoorzieningen wanneer zij door deze beperking niet optimaal het onderwijs kunnen volgen of tentamens kunnen afleggen.

De SPO volgt in de procedure inzake studenten met een functiebeperking het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hier kun je de Procedure Ondersteunende Onderwijsvoorzieningen downloaden

Dyslexie (en dyscalculie)

Aparte aandacht, wat betreft studeren met een functiebeperking, behoeft dyslexie (waaronder ook dyscalculie).

Wanneer een student ondersteunende voorzieningen aanvraagt vanwege dyslexie dient hij/zij altijd een dyslexieverklaring en de rapportage behorende bij de dyslexieverklaring te overleggen. Een dyslexieverklaring mag niet ouder dan 6 jaar zijn.

Wanneer nodig kan de studiecoördinator vragen om extra informatie zoals de rapportage behorende bij de dyslexieverklaring.

De studiecoördinator wint, bij enige twijfel, altijd advies in bij een deskundige.

Studenten dienen teksten die zij thuis schrijven in verzorgd Nederlands in te leveren. Indien nodig dienen zij externe hulp in te schakelen.
Zij kunnen hiervoor ook te rade gaan bij het Studenten Service Centrum van de universiteit.