Snel naar

HBO-pedagogiek

De opleiding HBO-pedagogiek is een volwaardige, vierjarige HBO-opleiding met een programma van 240 ects. Afronding van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel ‘Bachelor of Arts’.

De opleiding kent twee beroepsdifferentiaties, te weten Jeugdzorg en Onderwijsbegeleiding. De beroepsdifferentiatie Jeugdzorg maakt deel uit van het uitstroomprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional. Na afronding is registratie bij het SKJ mogelijk.

Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid om vanaf het derde jaar een academische route te volgen. Deze route wordt gekozen door studenten die na het afronden van de HBO-pedagogiek rechtstreeks door willen naar een master Pedagogiek, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. De nodige vakken uit het schakelprogramma worden dus al tijdens de HBO-pedagogiek behaald.

Met een afgeronde academische route krijg je het diploma van de HBO-pedagogiek waarop de richting academische route wordt vermeld op de cijferlijst.

De opleiding legt vergeleken met andere HBO-opleidingen veel nadruk op het verkrijgen van kennis van pedagogische theorieën en praktijken en de reflectie daarop.

De HBO-pedagogiek is een vierjarige opleiding in de avonduren en gaat uit van een voltijd studiebelasting (240 ects).

Let op: het is niet meer mogelijk om met een HBO-propedeuse (en geen VWO-vooropleiding) automatisch door te stromen naar een universitaire bacheloropleiding.

Avondonderwijs

Er is gemiddeld 2 avonden in de week college op woensdag- en donderdagavond maar er kan ook op de dinsdagavond geroosterd worden (en incidenteel op de maandagavond). De colleges zijn van 17.00/17.15 – 21.00 uur.

De vakken van de Academische route worden regelmatig op dinsdag- en incidenteel op de maandagavond geroosterd (met name de tentamens).

Bij de Academische route wordt voor een aantal vakken aangeschoven bij tentamens van de RUG. Dit betekent dat er soms een tentamen overdag is.

Februari-instroom

De Lerarenopleiding Pedagogiek kent officieel geen februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Nieuwe studenten mogen wel starten in januari/februari maar moeten zich realiseren dat zij dan halverwege het programma beginnen en bepaalde inleidende vakken hebben gemist. Deze vakken moeten het jaar erop gedaan worden. Dit betekent dat deze studenten in feite elk jaar weer hun eigen rooster moeten maken. Dit is op zich geen probleem, in de HBO-pedagogiek mag je vakken uit meerdere jaren doen en op die manier je eigen studieplanning maken.

Studenten met veel vrijstellingen moeten al hun eigen rooster maken en kunnen dus ook zonder al te veel problemen starten in januari/februari.

Bij februari-instroom wordt voor dat studiejaar de helft van het cursusgeld betaald.

LET OP: dit geldt dus alleen voor nieuwe studenten. Bestaande studenten dienen zich voor september in te schrijven.