Snel naar

Pedagogiek

De opleiding Pedagogiek is een volwaardige, vierjarige hbo-opleiding met een programma van 240 ects. Afronding van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel ‘Bachelor of Arts’.

De opleiding kent de beroepsdifferentiatie Jeugdzorg. Deze beroepsdifferentiatie maakt deel uit van het uitstroomprofiel Jeugd- en Gezinsprofessional. Na afronding is registratie bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) mogelijk.

Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid om vanaf het derde jaar een academische route te volgen. Deze route wordt gekozen door studenten die na het afronden van de opleiding Pedagogiek rechtstreeks door willen naar een master Pedagogiek, Onderwijswetenschappen of Orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. De nodige vakken uit het schakelprogramma worden dus al tijdens de hbo-opleiding Pedagogiek behaald.

Met een afgeronde academische route krijg je het diploma van de opleiding Pedagogiek waarop de richting academische route wordt vermeld op de cijferlijst.

De opleiding legt vergeleken met andere hbo-opleidingen veel nadruk op het verkrijgen van kennis van pedagogische theorieën en praktijken en de reflectie daarop.

De opleiding Pedagogiek is een vierjarige opleiding in de avonduren en gaat uit van een voltijd studiebelasting (240 ects).

Let op: het is niet meer mogelijk om met een hbo-propedeuse (en geen vwo-vooropleiding) automatisch door te stromen naar een universitaire bacheloropleiding.

Avondonderwijs

De colleges (gemiddeld twee avonden per week) zijn op woensdag- en donderdagavond maar er kan ook op de dinsdagavond geroosterd worden (en incidenteel op de maandagavond). De colleges zijn van 17.00/17.15 – 21.00 uur.

De vakken van de academische route worden regelmatig op dinsdag- en incidenteel op de maandagavond geroosterd (met name de tentamens).

Bij de academische route wordt bij een aantal vakken aangeschoven bij tentamens van de RUG. Dit betekent dat er soms een tentamen overdag is.

Februari-instroom

De Lerarenopleiding Pedagogiek en de opleiding Pedagogiek kennen officieel geen februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Nieuwe studenten mogen wel starten in januari/februari maar moeten zich realiseren dat zij dan halverwege het programma beginnen en bepaalde inleidende vakken hebben gemist. Deze vakken moeten het jaar erop gedaan worden. Dit betekent dat deze studenten in feite elk jaar weer hun eigen rooster moeten maken. Dit is op zich geen probleem, in de Lerarenopleiding Pedagogiek en de opleiding Pedagogiek mag je vakken uit meerdere jaren doen en op die manier je eigen studieplanning maken.

Studenten met veel vrijstellingen moeten hun eigen rooster maken en kunnen zonder al te veel problemen starten in januari/februari.

Bij februari-instroom wordt de helft van het cursusgeld berekend.

LET OP: dit geldt dus alleen voor nieuwe studenten. Bestaande studenten dienen zich voor september in te schrijven.