Roosters HBO-pedagogiek

Gedurende het hele studiejaar kunnen er roosterwijzigingen komen.
Kijk daarom altijd voordat je vertrekt naar college of er iets veranderd is.
Er kan door omstandigheden onverwacht een college uitvallen.

ROOSTERS 2023-2024
Let op: dit is een conceptrooster. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden.

ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 1 23/24
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 2 23/24
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 3 23/24
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 4 23/24

Academische route 2023-2024:

ROOSTER Academische route PEDON jaar 3 23/24
ROOSTER Academische route ORTHO jaar 3 23/24

ROOSTERS 2022-2023:

ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 1 22/23
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 2 22/23
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 3 22/23
ROOSTER HBO-pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek jaar 4 22/23

Academische route 2022-2023:

ROOSTER ACADEMISCHE ROUTE PEDON jaar 3 22/23
ROOSTER ACADEMISCHE ROUTE ORTHO jaar 3 22/23

Jaar 3:

Bij de academische routes jaar 3 staan soms vakken dubbel geroosterd. Dit komt omdat zowel de vakken van de reguliere route als de vakken van de academische route Pedagogiek en Onderwijswetenschappen of de academische route Orthopedagogiek in het rooster zijn opgenomen.