Kosten opleiding Pedagogiek en Lerarenopleiding

De kosten voor de opleidingen Pedagogiek en de Lerarenopleiding Pedagogiek bestaan uit het cursusgeld en de kosten voor boeken en studiemateriaal.

Het cursusgeld voor het studiejaar 2024-2025 bedraagt € 2.100,- en kan, indien gewenst, in tien termijnen
(€ 25,- administratiekosten) worden voldaan.

De kosten voor boeken en studiemateriaal variëren per studiejaar en afstudeerrichting (gemiddeld € 400,- per jaar). Deze kosten staan vermeld in de studiegids bij elk vak.

N.B. De overheid heeft bepaald dat voor een tweede bachelor-opleiding het hoge instellingscollegegeldtarief betaald moet worden. Dit geldt niet voor onze hbo-opleiding! Aangezien wij niet gesubsidieerd worden door de overheid bepalen wij zelf het tarief.

Je kunt dus zonder problemen bij SPO een tweede bacheloropleiding doen.

Fondsen

Soms kun je een studiebijdrage krijgen van een fonds. Mogelijke fondsen zijn:

1. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Voor inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeente Groningen.

2. Stichting Talent Support
Niet bedoeld voor de reguliere student onder de 30 jaar, 2e fase student, stages.

3. Stichting Het Scholten-Cordes Fonds
Voor het verlenen van studietoelages in die gevallen waarin de Wet Studiefinanciering niet voorziet.

4. Stichting Neeltje Buis
Voor tweede kansonderwijs, vooral gericht op vrouwen.

5. Dr. L.A. Buma Stichting
Alleen voor personen geboren in de provincie Friesland, uit ouders die in Friesland wonen ten tijde van de aanvraag of daar overleden zijn.

6. Tesselschade studiefonds
Om vrouwen financieel te kunnen ondersteunen in de studiekosten.

Niet alle fondsen beschikken over een website. Voor meer informatie over deze fondsen kun je terecht op het secretariaat van SPO. Daar ligt het Fondsenboek ter inzage.

Levenlanglerenkrediet

Vanaf 1 september kunnen studenten tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten bij de overheid om studeren mogelijk te maken; het zogenaamde Levenlanglerenkrediet. Wilt je in aanmerking komen voor het levenlanglerenkrediet dan dient je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Omdat de hbo-opleidingen van SPO door de rijksoverheid geaccrediteerde opleidingen zijn, kunnen ook de studenten van die opleidingen (de opleiding Pedagogiek en de Lerarenopleiding Pedagogiek) aanspraak maken op zo’n krediet. Kijk op de site van het DUO voor alle voorwaarden.

Studiefinanciering

Op grond van inschrijving bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO) heb je geen recht op studiefinanciering/-lening, studentenreisproduct o.i.d. Het aanmelden gaat dan ook niet via studielink of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In sommige gevallen kan een Gemeentelijke Sociale Dienst of een arbeidsbureau (UWVwerkbedrijf) besluiten tot vergoeding van studiekosten. Er zijn ook verschillende fondsen die je aan kunt schrijven (zie hierboven).

Lerarenbeurs opleiding Pedagogiek en Lerarenopleiding Pedagogiek

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren.

De lerarenbeurs komt je tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan jouw werkgever een vergoeding krijgen om jouw vervanging bij studieverlof te bekostigen. Let op: deze beurs is een voorwaardelijke  gift. Als niet aan de voorwaarden is voldaan dient je het geld (deels) terug te betalen.

Je kunt als leraar éénmaal in jouw onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding.
Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je aanvraagt, hoe meer kans je maakt op een beurs.
DUO voert de regeling uit voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen

Op het aanvraagformulier dienen een Brinnummer en Isatcode ingevuld te worden.
Brinnummer: 27WH.
Isatcode (Crohonummer) van de Lerarenopleiding: 35204.
Isatcode (Crohonummer) van de opleiding Pedagogiek: 35158.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Je dient altijd contact op te nemen met DUO om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bron: DUO – IB-Groep

Tegemoetkoming Leraren

(bestemd voor studenten Lerarenopleiding Pedagogiek)

Bij DUO kun je een formulier aanvragen Tegemoetkoming Leraren voor studenten aan een lerarenopleiding. Met dit formulier kun je een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. Het formulier dient ondertekend te worden door de opleiding. Hiervoor kun je terecht bij het studiesecretariaat van SPO.

Brinnummer van de opleiding: 27WH
Isatcode (Crohonummer) van de Lerarenopleiding: 35204

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. je dient altijd contact op te nemen met DUO om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bron:
DUO – IB-Groep