Snel naar

Lerarenopleiding Pedagogiek

De Lerarenopleiding Pedagogiek is een volwaardige vierjarige hbo-opleiding, met een programma van 240 ects. Afronding van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel ‘Bachelor of Education’. De opleiding leidt op tot een tweedegraads lesbevoegdheid in de Pedagogiek.

Met de Lerarenopleiding Pedagogiek leiden we je op tot een tweedegraads bevoegdheid Pedagogiek. Je bent daarmee uitstekend toegerust tot het geven van pedagogiek en aanverwante vakken binnen de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (bve-sector). Wanneer jouw inhoudelijke expertise op een ander vlak liggen, kan je deze opleiding gebruiken om je lesbevoegdheid voor de bve-sector te halen, zodat je in jouw eigen vakgebied aan de slag kunt.

Met het diploma op zak kun je alle vakken geven waar het instellingsbestuur van de mbo-instelling je bekwaam voor acht. Dit geldt voor iedere tweedegraads lesbevoegdheid, maar de ervaring leert dat mbo-instellingen graag docenten aannemen met een tweedegraads lesbevoegdheid Pedagogiek, omdat docenten met een dergelijke bevoegdheid niet alleen vakinhoudelijk expert zijn in een gedragswetenschappelijke discipline, maar bovendien veel pedagogische en didactische kennis hebben die zij kunnen aanwenden in hun omgang met mbo-studenten. Bovendien kunnen zij hun collega’s op dit punt bijstaan.

In het vmbo mogen docenten met een diploma Lerarenopleiding Pedagogiek het vak ‘Loopbaanleren’ verzorgen.

Studenten kunnen binnen de Lerarenopleiding Pedagogiek ook kiezen voor een academische route met twee varianten: een route die aansluit op de universitaire masterroutes binnen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (academisch route Pedagogiek en Onderwijswetenschappen) en een route die aansluit op de master Orthopedagogiek (academische route Orthopedagogiek).

Avondonderwijs

De colleges zijn gemiddeld twee avonden in de week, van 17.00/17.15 – 21.00 uur. Er wordt vaak op de woensdag- en donderdagavond geroosterd, maar bij roosterproblemen ook op de dinsdagavond (en heel incidenteel op de maandagavond).

De vakken van de Academische route worden ook op de dinsdagavond geroosterd en in noodgevallen een enkele keer op de maandagavond.

Bij de academische route wordt voor een aantal vakken aangeschoven bij tentamens van de RUG. Dit betekent dat er soms een tentamen overdag is.

Februari-instroom

De Lerarenopleiding Pedagogiek en de opleiding Pedagogiek kennen officieel geen februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Nieuwe studenten mogen wel starten in januari/februari maar moeten zich realiseren dat zij dan halverwege het programma beginnen en bepaalde inleidende vakken hebben gemist. Deze vakken moeten het jaar erop gedaan worden. Dit betekent dat deze studenten in feite elk jaar weer hun eigen rooster moeten maken. Dit is op zich geen probleem, in de Lerarenopleiding Pedagogiek en de opleiding Pedagogiek mag je vakken uit meerdere jaren doen en op die manier je eigen studieplanning maken.

Studenten met veel vrijstellingen moeten hun eigen rooster maken en kunnen zonder al te veel problemen starten in januari/februari.

Bij februari-instroom wordt de helft van het cursusgeld berekend.

LET OP: dit geldt dus alleen voor nieuwe studenten. Bestaande studenten dienen zich voor september in te schrijven.