Losse cursussen

Voor externen is het mogelijk om losse studieonderdelen (met uitzondering van de onderdelen Stage en Scriptie) te volgen voor € 430,- per vak in studiejaar 2022-2023.
Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft vooropleiding. Voor het betaalde cursusgeld heb je recht op het volgen van de colleges en mag je deelnemen aan de twee tentamenkansen in het betreffende studiejaar.

Bekijk hier het aanbod van losse cursussen.