Snel naar

Minor Methoden en Technieken (M&T)

Schakelminor Methoden en Technieken Sociologie en Pedagogiek aan de RUG

Deze minor heeft tot doel om studenten van de Hanzehogeschool Groningen voor te bereiden op een masteropleiding binnen de disciplines sociologie en pedagogiek (inclusief orthopedagogiek en onderwijswetenschappen) aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Doel en inhoud

Deze minor geeft jou als student van de Hanzehogeschool Groningen de gelegenheid te onderzoeken of een wetenschappelijke vervolgstudie iets voor je is. Bovendien heb je, wanneer je de minor succesvol hebt doorlopen, al een (substantieel) deel van het schakelprogramma (de premaster) voor de bovengenoemde disciplines afgerond. De overstap naar universiteit is daarmee eenvoudiger. De minor kan worden gevolgd in je vrije keuzeruimte van de opleiding aan de Hanzehogeschool.

De minor Methoden en Technieken (M&T) omvat een aantal statistiek- en een aantal methodologieonderdelen. Je beschikt reeds over elementaire statistische en methodologische kennis. Door deze minor wordt die kennis aanzienlijk uitgebreid. Zo komt bij statistiek onder andere multivariate analyse aan bod. Deze vorm van statistiek stelt je in staat sociaal wetenschappelijke fenomenen (als bijvoorbeeld gewelddadig gedrag) te verklaren, en bij die verklaring meerdere factoren (bijvoorbeeld geslacht, scholingsniveau, sociale achtergrond en leeftijd) te betrekken. De methodologievakken bereiden je voor op het zelf verrichten van sociaalwetenschappelijk onderzoek en hierover te rapporteren.

Concreet ziet het programma er als volgt uit:
– Wiskunde (0 ects)
– Inleiding Onderzoek (5 ects)
– Methoden en Technieken van Onderzoek in de Sociale Wetenschappen (5 ects)
– Onderzoekspracticum Designs (5 ects) *
– Statistische Modellen 1 (5 ects)
– Testtheorie (5 ects)
– Statistische Modellen 2 (5 ects)

*Studenten die de master Orthopedagogiek willen gaan doen dienen het vak Referaatpracticum te kiezen i.p.v. het Onderzoekspracticum.

Bekijk hier het rooster van de Minor Methoden en Technieken
Let op: Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden.

Aan het eind van de minor heb je een niveau bereikt dat ongeveer overeenkomt met het niveau van de M&T-vakken in de bacheloropleidingen in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Heb je de minor succesvol afgesloten, dan voldoe je in grote mate aan de M&T-instroomeisen voor de RUG Masteropleidingen Pedagogiek (de track Ethics of Education: Philosophy, History & Law; de track Youth0-21, Society and Policy, de track Communication and Deafblindness en de track Orthopedagogiek) en masteropleiding Onderwijswetenschappen (de track Onderwijsinnovatie; de track Learning in Interaction). Je kunt tot maximaal 30 ects aan vrijstellingen in de schakel/premaster programma’s krijgen.

Studenten die de MT minor willen doen om daarna door te stromen naar Sociologie moeten de volgende vakken doen:

-Wiskunde (o ects)
-Inleiding Onderzoek (5 ects)
-Referaat (5 ects)
-Onderzoekspracticum (5 ects)
-Methoden en Technieken van Onderzoek (5 ects)
-Statistische Modellen 1 (5 ecst)
-Statistische Modellen 2 (5 ects)

Voor de premaster Sociologie geldt dat je momenteel tot 10 ects aan vrijstellingen kunt krijgen met de afgeronde Minor Methoden en Technieken.Voor wie

Tot de minor worden toegelaten: derde- en vierdejaars studenten van de Hanzehogeschool Groningen, met goede studieprestaties en gemotiveerd om hun studie op de faculteit Gedrag en Maatschappij Wetenschappen van de RUG te vervolgen. Voorwaarde is wel dat je tenminste een 7.0 hebt gehaald voor wiskunde op havo-eindniveau of een vergelijkbaar niveau. Heb je onvoldoende wiskundige kennis, dan raden we je af deze minor te volgen. Informeer bij je examencommissie naar de mogelijkheden om deze minor te volgen.

De masteropleiding Sociologie is via een schakelprogramma toegankelijk voor studenten uit alle HBO-opleidingen. De mastertracks bij Pedagogiek en Onderwijswetenschappen hanteren een lijst met verwante HBO-opleidingen (zie studiegids schakelprogramma’s website SPO: www.spo-groningen.nl) en biedt voor studenten uit niet verwante HBO-opleidingen een verzwaard programma aan.

Wil je meer informatie hebben over de aansluiting van je opleiding en de universitaire masterstudie die je wilt volgen of wil je weten hoe je verkorte schakeltraject er na je HBO-opleiding met deze schakelminor uitziet, neem dan contact op met de volgende contactpersoon:

Voor Sociologie en Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen: mw. M. van Oostwaard MSc., m.van.oostwaard@rug.nl

Opzet

De minor start in semester 1 en wordt om didactische redenen niet in twee opeenvolgende blokken in een semester aangeboden, maar gedurende vier blokken in een heel studiejaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 ects. Je volgt het onderwijs in de gebouwen van de RUG. De colleges van deze minor zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 17.00/17.15-21.00 uur en worden gegeven door M&T-docenten van SPO.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven via de website van de SPO: www.spo-groningen.nl/inschrijven, voor het Schakelprogramma Pedok. Op het formulier dien je bij ‘beroep’ in te vullen: Hanze minorstudent. Aangezien de inschrijving voor de minor afwijkend is, is het aan te raden om hierover eerst contact op te nemen met het secretariaat van de SPO: 050-3636525 of spo@rug.nl.

SPO

De minor wordt aangeboden door de Stichting Pedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (SPO). De SPO is een stichting die zonder winstoogmerk tweedekans onderwijs geeft aan volwassenen die een pedagogische opleiding willen volgen op (post)hbo-niveau of willen doorstromen naar de Rijksuniversiteit Groningen. De minorvakken maken onderdeel uit van het schakelprogramma van de SPO.

Voertaal: Nederlands en Engels
Contact SPO: spo@rug.nl