Snel naar

Minoren: Orthopedagogiek, Onderwijswetenschappen, Methoden en Technieken

SPO biedt studenten van de Hanze drie minoren aan:

Voorbereiden op een masteropleiding

Met een keuze uit één van deze drie minoren kun je je als student van de Hanze voorbereiden op een masteropleiding binnen de disciplines Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Sociologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Als je de minor Orthopedagogiek hebt afgerond kun je tot maximaal 30 ECTS aan vrijstellingen krijgen in de reguliere pre-master Orthopedagogiek. Zodra je je hbo-opleiding hebt afgerond kun je starten met deze pre-master. Na afronding van de pre-master kun je doorstromen naar de master Orthopedagogiek of Deafblindness. Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie in de flyer.

Als je de minor Onderwijswetenschappen hebt afgerond kun je tot maximaal 30 ECTS aan vrijstellingen krijgen in de reguliere pre-master Onderwijswetenschappen. Zodra je je hbo-opleiding hebt afgerond kun je starten met deze pre-master. Na afronding van de pre-master kun je doorstromen naar een master Pedagogische Wetenschappen of Onderwijswetenschappen. Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie in de flyer.

Met de minor Methoden en Technieken kun je tot maximaal 30 ECTS aan vrijstellingen krijgen in de reguliere pre-master Orthopedagogiek of Onderwijswetenschappen. Deze minor sluit aan bij de instroomeisen voor een aantal masteropleidingen binnen de Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, of Sociologie. Wil je meer weten? Lees dan de uitgebreide informatie in de flyer.Vragen?

Wil je meer informatie hebben over de aansluiting van je opleiding en de universitaire masterstudie die je wilt volgen of wil je weten hoe je verkorte pre-mastertraject er na je hbo-opleiding met één van deze minoren uitziet, neem dan contact op met Mandy van Oostwaard MSc., m.van.oostwaard@rug.nl.

Praktische informatie

De minoren Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen starten in september en eindigen in januari (semester 1). De minor Methoden en Technieken start in september en eindigt in juni (semester 1 en 2). Om didactische redenen wordt deze minor gedurende vier blokken in een heel studiejaar aangeboden. De totale studiebelasting van elke minor bedraagt 30 ects. Je volgt het onderwijs in de gebouwen van de RUG. De colleges van deze minoren zijn op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 17.00/17.15-21.00 uur.

Inschrijving

De inschrijving voor een minor is afwijkend. Daarom is het aan te raden om hierover eerst contact op te nemen met het secretariaat van SPO: 050-3636525 of te e-mailen naar spo@rug.nl.

Je kunt je inschrijven via de website van de SPO: https://dlo.spo-groningen.nl/aanmelden/, voor het Schakelprogramma Pedok. Op het formulier dien je bij ‘beroep’ in te vullen: Hanze minorstudent.

SPO

De minoren worden aangeboden door de Stichting Pedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (SPO). SPO is een stichting die zonder winstoogmerk onderwijs geeft aan volwassenen die een pedagogische opleiding willen volgen op (post)hbo-niveau of willen doorstromen naar de Rijksuniversiteit Groningen.

Voertaal: Nederlands en Engels
Contact SPO: spo@rug.nl