NVO-pluspakketten

De SPO biedt drie NVO-pluspakketten aan. Je kunt zelf bepalen of je de NVO-vakken voor, tijdens of na het schakelprogramma / master volgt. We raden het echter af om het gehele NVO-pluspakket te volgen gedurende de master vanwege de hoge studiebelasting. De vakken worden maar één keer per jaar aangeboden. Wanneer je het schakelprogramma Orthopedagogiek over meerdere jaren verdeelt, is het wellicht mogelijk om alle NVO-vakken gedurende het schakelprogramma te volgen.

Mocht je op grond van elders extra gevolgde vakken menen dat je niet het volledige pluspakket hoeft te volgen, dan kun je jouw opleiding ter beoordeling voorleggen aan de NVO.

De kosten voor de vakken bij de SPO bedragen € 250,- per vak.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de SPO of bij de studieadviseurs van de RUG.

Let op:
Schrijf je niet voor alle vakken uit het pakket in, als je niet zeker weet of je alle vakken gaat volgen. Inschrijven per vak is mogelijk tot twee weken voor de start van het desbetreffende vak.
– Na inschrijving heb je het recht om binnen twee weken de inschrijving zonder opgaaf van reden te beëindigen. Je ontvangt het betaalde cursusgeld dan terug. Hierna vervalt dit recht en zal er geen restitutie plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie betreffende Schakelprogramma Orthopedagogiek en NVO.

NVO-pluspakket ORTHO

Het NVO-pluspakket ORTHO is voor schakelstudenten Orthopedagogiek die doorstromen naar de master Orthopedagogiek en in aanmerking willen komen voor de NVO basis-orthopedagoog registratie.

Het NVO-pluspakket ORTHO  bestaat uit de drie onderdelen:

Kind en Jeugd (5 ects) Studiegidstekst 2023-2024
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (5 ects) Studiegidstekst 2023-2024
Psycholopathologie kind en jeugdige (5 ects) Leeswijzer 2023-2024


ROOSTER NVO-pluspakket ORTHO 2023-2024
Let op: dit is een conceptrooster. Er kunnen nog kleine wijzigingen komen.

Colleges Psychopathologie staan niet in het rooster. Het vak start 16 november. Elke week komt een college online beschikbaar die een beperkte periode is terug te kijken. De opname van het eerste college zal in week 47 beschikbaar komen.

De overige NVO-vakken zijn fysiek, maar worden wel opgenomen. De opnames komen twee weken voor het tentamen beschikbaar via de DLO. Als je niet naar de colleges kunt komen ben je aangewezen op zelfstudie. Je kunt dan wekelijks de powerpoint bekijken en de literatuur lezen. Twee weken voor het tentamen kun je als aanvulling hierop de colleges terugkijken.NVO-pluspakket voor AOLB

Het NVO-pluspakket voor AOLB is voor AOLB studenten die doorstromen naar de master Orthopedagogiek en in aanmerking willen komen voor de NVO basis-orthopedagoog registratie.

Dit pakket omvat 2 vakken:

Verplicht:
Neuropsychologie Orthopedagogiek (bij de RUG: Neuropsychologie, vakcode PABA3021)

Eén keuze uit:
Ondersteuning aan personen met beperkingen, (bij de RUG: Personen met beperkingen: diagnostiek, vakcode PABA5235)
of:
Gedrags- en opvoedingsproblemen, (bij de RUG: Stromingen in de orthopedagogiek, vakcode PABA5245 / Systeemtheorie en gezinstherapie paba5246).


ROOSTER NVO-pluspakket AOLB 2023-2024
Let op: dit is een conceptrooster. Er kunnen nog kleine wijzigingen komen.


NVO-pluspakket voor P&O

Het NVO-pluspakket P&O is voor bachelorstudenten PW uit de route P&O die doorstromen naar de master Orthopedagogiek en in aanmerking willen komen voor de NVO basis-orthopedagoog registratie. De studenten worden geacht onderstaande vakken te volgen via de SPO (mits niet behaald gedurende hun reguliere bachelorinschrijving):

Diagnostiek en behandeling (PABA5213) (5 ects)
Gedrags- en Opvoedingsproblemen (5 ecs) (bij de RUG: Stromingen in de orthopedagogiek, vakcode PABA5245)


ROOSTER NVO-pluspakket P en O 2023-2024
Let op: dit is een conceptrooster. Er kunnen nog kleine wijzigingen komen.